Hør Håkon Larsen i samtale med Tore Witsø Rafoss om den amerikanske sosiologen Jeffrey C. Alexander og hans bok Den sivile sfære

Boken er oversatt av Øystein Hide og Håkon Larsen, med etterord av Håkon Larsen, og er nr. 66 i serien.

Håkon Larsen er professor i kultursosiologi ved Høgskolen i Innlandet.

Tore Witsø Rafoss er sosiolog og jobber ved KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.