Hør Odin Lysaker i samtale med Inga Bostad om boka Et annet verdensborgerskap av den politiske filosofen Seyla Benhabib.

Boka er oversatt av Øystein Hide og er nr. 64 i serien.

Odin Lysaker er professor i etikk ved Universitetet i Agder. Han har skrevet forordet til den norske utgaven.

Inga Bostad er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo og ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.