Hør Helgard Mahrdt i samtale med Bernt Hagtvet om boken Makt og vold. Tre essay av den tysk-jødiske filosofen Hannah Arendt.

Helgard Mahrdt er litteraturviter og filosof og statsstipendiat fra 2009 og har sitt arbeidssted ved Universitetet i Oslo. Hun har publisert en rekke bøker og artikler om Hannah Arendt og har også skrevet forordet og vært med på velge ut tekstene til denne utgivelsen.

Bernt Hagtvet er professor II i internasjonale studier ved Bjørknes og professor emeritus i Statsvitenskap ved Universitet i Oslo. Hagtvet har også skrevet mye om og har vært opptatt av Hannah Arendts tekster lenge.