Hør Terje Lohndal i samtale med Bjørn Ramberg om boken Det medfødte språket av den amerikanske lingvisten Noam Chomsky.

Boken er oversatt av Inger Sverreson Holmes og er nr. 69 i serien.

Terje Lohndal er professor i engelsk språk ved NTNU i Trondheim og Universitetet i Tromsø og har skrevet forord til den norske utgaven.

Bjørn Ramberg er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo.