Stein Vale
© Foto: Fredrik Arff

Stein Vale

Omtale
Stein Vale (f. 1957) er tidligere nestsjef i Politiets sikkerhetstjeneste og har som statsadvokat jobbet med påtalemyndighetens tilsvar til Arne Treholts siste gjenopptakelsesbegjæring.