Trond K.O. Kristoffersen
© Foto: Sverre Aurstad

Trond K.O. Kristoffersen

Trond K.O. Kristoffersen (f. 1965) er fra Tromsø. Han er filosof, forfatter, far til fire, fotograf og lærer.

Titler i salg

Listen er tom

Anmeldelser

"Trass i Steinerskolens utilslørte kjendisdyrking og uhemmede kulturelle kapitaloppbygging sitter leseren igjen med et inntrykk av en sekt av kjent slag, enten de nå kaller seg scientologer eller mormonere, som vegrer seg for innsyn og åpen debatt."
På bakgrunn av eigne og andre foreldre sine erfaringar, og direkte vitnemål frå tidlegare og frustrerte lærarar, teiknar forfattarane eit sjokkerande bilete av ein institusjon som er prega av uklare ansvarsforhold, økonomisk rot, motvilje mot fagorganisering, maktovergrep som blir dyssa ned, og kanskje det mest alvorlege: Mangel på vilje hos dei ansvarlege til å svare på kritiske spørsmål.