Hæge Follegg Pedersen

Omtale

Hæge Follegg Pedersen er født i 1949 og bor i Skien. Hun debuterte i 1984, og flere av hennes tidligere bøker er oversatt, til dansk, færøysk og tysk.

Noen ord om meg selv:

Når jeg er på skolebesøk, er det nesten bestandig en av elevene som spør meg hvorfor jeg ble forfatter. Det er ikke så lett å svare på. For jeg tror ikke det går an å bestemme seg for å bli forfatter. I mitt tilfelle ble jeg det etter hvert, etter å ha skrevet i mange år for meg selv. Først da Aftenposten utlyste en novellekonkurranse i 1983, tok jeg mot til meg og sendte fra meg en novelle som het Marilyn Monroe. Jeg vant ikke, men til min store glede ble den kjøpt inn, og senere kom den med i novellesamlingen Kystlandskap som Cappelen Forlag ga ut samme år, med 14 av de innkjøpte novellene. Dette oppmuntret meg veldig til å skrive videre, og året etter debuterte jeg med barneboken Under en grønn himmel.

Jeg bor i Skien, nærmere bestemt på et lite tettsted som heter Kleiva, hvor jeg har vokst opp, og hvor jeg kjenner hvert hus og hvert tre. Derfor har det vært naturlig for meg å bruke dette stedet som min scene til handlingen i bøkene mine. Men av og til er det helt nødvendig å "låne" hus fra andre steder, og ikke minst forandre litt på landskapet. Men ellers har selve handlingen i bøkene mine lite eller ingenting med Kleiva eller Skien å gjøre.

Som hobby har jeg tegning og maling. Jeg debuterte som maler på Telemark vårutstilling i 1981, og lenge vaklet jeg mellom ord og bilde. Men siden det å skrive alltid har vært en nødvendighet for meg og den mest interessante uttrykksformen, var det naturlig å gå den veien. Likevel maler jeg litt mellom skriveøktene, og det har gledet meg at jeg fikk lov til å lage omslagsillustrasjonene til de aller første bøkene mine.

Jeg har til nå skrevet 14 bøker, og de siste bøkene har vært ungdomsbøker, og alle med et ganske alvorlig tema. Noen vil kanskje finne seg igjen i noen av personene mine, og kanskje ved det finne ut at en ikke er helt alene med det en strever med, mens andre igjen vil oppdage en ny verden som kan gi nye tanker. Samtidig som jeg håper leserne vil finne bøkene mine engasjerende og spennende.

Ellers om meg selv kan jeg fortelle at jeg er gift, har to voksne barn, og at jeg er en lidenskapelig katteelsker.

Fullstendig bibliografi:

1984 Under en grønn himmel
1985 Fanget i et englehus
1987 Med stjerner i håret
1988 Venner i regn
1990 Glassenglene
1990 Sommergjesten
1991 Hvit måne, kald sol
1992 Kjæresten i skogen
1993 Englefuglen
1995 Hvor som helst er ingen steder
1998 Ikke helt aleine
2000 Du slipper ikke unna
2002 Veit du hvem jeg er?
2006 Skorpionen
2007 Game overHovedfagsoppgave
Jannike Ohrem Bakke har skrevet hovedfagsoppgave om Hæge Follegg Pedersens forfatterskap. Den heter: Å avsløre juget - eller fortsette drømmen. Om livshistorier og identitetssøking i Hæge Follegg Pedersens forfatterskap.
Hovedfagsoppgave i nordisk språk og litteratur.
Universitetet i Oslo.
Oslo 2001

Bibliografi

2007 - Game Over

2006 - Skorpionen

2002 - Veit du hvem jeg er?

2000 - Du slipper ikke unna

1998 - Ikke helt aleine

1995 - Hvor som helst er ingen steder

1993 - Englefuglen

1992 - Kjæresten i skogen

1991 - Hvit måne, kald sol

1990 - Sommergjesten

1990 - Glassenglene

1988 - Venner i regn

1987 - Med stjerner i håret

1985 - Fanget i et englehus

1984 - Under en grønn himmel