Jahn Otto Johansen

Jahn Otto Johansen

Omtale

Jahn Otto Johansen ble født 3. mai 1934 i Porsgrunn. Han begynte som freelancejournalist i Porsgrunns Dagblad i 1949. Etter artium i 1953 og vant han (med Brüsseltur som premie) Den norske atlanterhavskomites essaykonkuranse, Deretter flyttet han til Oslo der han ved siden av studier arbeidet for Varden. Dessuten var han med i redaksjonene til Credo og Epoke og var redaktør av Universitas.

Fra 1956 arbeidet Jahn Otto Johansen som utenriksmedarbeider i Morgenposten. Etter eksamen i geografi og etnografi tok han Forsvarets russiskkurs. Han var Rockefeller-fellow 1961-62 med studier i Warszawa, Moskva og USA, der han underviste et seminar på The American University i Washington D.C.

Han kom til NRK som utenrikssjef i Dagsrevyen i 1966 og var Moskvakorrespondent 1975-77. Sjefredaktør Dagbladet 1977-1984. Deretter tilbake til NRK, Washington-korrespondent 1985-1990. På ny utenriksredaktør i fjernsynets nyhetsavdeling 1990-95. Berlinkorrespondent 1995-2000. NRK-pensjonist fra 1.januar 1983. Fritt Ord-professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo 2003.
Jahn Otto Johansen var "viseoldermann" i Christian IV`s Laug, Oslo, i 16 år og er nå internasjonal "æresviseoldermann". Han er styremedlem i Kunstnerforeningen, Heyerdahlinstituttet og Stiftelsen Taterne/Romani-folket.

Han har mottatt en lang rekke priser og ordener: Cappelenprisen, Arthur Holmeslands fagbokpris, Skomværprisen, prisen for dialog mellom kristne og jøder (Esther og Herman Kahanes Fond), kommandør av Finlands Lejon, den ungarske frihetsmedalje av 1956, Forbundsrepublikken Tysklands Fortjenstekors, Willy Brandt-prisen, den jugoslaviske fortjensteorden. Kommandør av den portugisiske Infante Dom Henrique-orden, den spanske internasjonale sigøynerprisen Premio Hidalgo, NRK`s Dampradioens gullnål, Liberty Bell Award og Paul Harris-Fellow i Rotary International.

Jahn Otto Johansen debuterte på Aschehoug med "Gomulkas Polen" i 1962 og har senere på Cappelen, Aschehoug og Damm utgitt et sekstitall bøker om Midt.-Østen, jødisk kultur, antisemittisme, sigøynerne, USA, Kina, Finland, Sovjetunionen/Russland, Sentral- og Øst-Europa, om norske og internasjonale kunstnere og om sjømatkultur. Hans bøker er oversatt til finsk, dansk, svensk, engelsk, tysk, tsjekkisk og serbo-kroatisk.

Han har forelest på Forsvarets Høyskole og for Den norske atlanterhavskomites lektorkurs siden 1975; 46 av disse forelesninger er utgitt i Atlantershavskomiteens skriftserie fra 1975 til 2004. Foreleser på St. Anthonys, Oxford, University of Washington, Seattle, Pacific Lutheran University, Tacoma, University of Minnesota, Minneapolis og den amerikanske diplomathøyskolen, Washington D.C..
Sammen med sin hustru og nærmeste medarbeider, Siv Kirsten, holder han jevnlig kåserier på kulturturistturer til Berlin, St. Petersburg og Praha, og han er en flittig benyttet foredragsholder for norsk finans, banker og næringsliv.

Bibliografi

2011 - Lutefisk

2006 - Klippfisk

2006 - Lutefisk

2005 - St. Petersburg

2003 - Amsterdam

2003 - Klippfisk - bacalao

2003 - Alle byers mor

2000 - Lutefisk

1999 - Berlin

1998 - Praha

1990 - Amerika fra hav til hav