Filosofi som medisin mot angst, frykt og bekymring

Filosof Jens Oscar Jenssen tar utgangspunkt i visdomsord, praktiske øvelser og resonnementer som ble utviklet av stoikerne, og viser hvordan deres livsfilosofi kan brukes i et moderne hverdagsliv

Nyheter om våre forfattere