Kristiania for 100 år siden

Eva Nordlund i samtale med Morten Bingh og Bernt Roughtvedt om forholdene i det gamle Kristiania.