Richard Herrmann/Korrespondenten

Anders Heger i samtale med Annette Groth og historiker Øyvind Bratberg