Barne- og ungdomslitteratur

Cappelen Damms Barne- og ungdomsredaksjon har lange tradisjoner for å utgi de beste bøkene innenfor alle sjangre, fra romanserien om Harry Potter til Bukkene Bruse på badeland.

Våre åtte redaktører med ulike spesialfelt står klare til å lese, veilede og tilby tett oppfølging. Vi har øye for den sjeldne og utfordrende leseopplevelsen så vel som den brede salgssuksessen.

Uansett sjanger nyter forfattere som velger Cappelen Damm godt av et ressurssterkt salgs- og markedsapparat og et eget agentur. Har du et manus og en drøm? Har du skrevet manuskriptet ditt på norsk? Da leser vi det mer enn gjerne!

Send oss en utskrift av manuskriptet ditt, legg ved noen linjer om deg selv, og adresser det hele til:

Cappelen Damm
Barne- og ungdomsredaksjonen
v/Britt Myhrvold
0055 Oslo

Eller send på epost til:
manusbarnogungdom@cappelendamm.no

Du kan regne med å få et svar fra oss etter 3 – 6 uker.