I redaksjonen for norsk skjønnlitteratur mottar vi årlig ca 600-800 manuskripter til vurdering. Vi gir ut bøker innenfor de fleste sjangrer; romaner, novellesamlinger, lyrikk, kortprosa, tegneserier for voksne, dramatikk m.m.

Hvor omfattende bør manus være?

Dikt: minimum 10 dikt.
Noveller: minst 5 noveller.
Roman: Fullstendig manus.

Mange har behov for tilbakemelding på grunnlag av noen prøvesider og kanskje en handlingsskisse, for å vite om det er noen vits i å arbeide videre med prosjektet. Det har vi forståelse for, men vi kan si svært lite på et slikt grunnlag. For å kunne ta stilling til et prosjekt er det av betydning å se hvordan forfatteren har løst romanens komposisjon, person- og miljøskildring osv., i tillegg til det litterære uttrykket.

Hva skal til for å få et manus antatt?

Det er vanskelig å si med få ord. Noen stikkord er nevnt ovenfor, slik som et personlig uttrykk og et godt litterært språk.
Vi antar først og fremst manuskripter av en litterær kvalitet som vi må kreve for at utgivelsen med sannsynlighet vil komme inn under Norsk kulturråds innkjøpsordning (fordeling til bibliotekene).

SIGNALER: Hvert år utgir Cappelen Damm SIGNALER, en litterær antologi for debutanter. HER kan du lese mer om SIGNALER.

 

NB! På grunn av koronaviruset send manus til post@cappelendamm.no "Manus til redaksjon for norsk skjønnlitteratur"

 

Ditt manuskript sendes til:

Cappelen Damm AS
Redaksjon for norsk skjønnlitteratur
0055 Oslo

Vi ønsker å motta manus i fysisk format.