Send en synopsis på maks 2 sider som beskriver plot og karakterer i prosjektet ditt. I tillegg sender du inn et tekstutdrag på 5 sider. Bruk 12. pkt. Times New Roman, linjeavstand 1,5.

Søknaden sender du til Pip Hallen (Pip.hallen@cappelendamm.no) innen 8. juni 2022. Den vil bli vurdert av redaktører i Cappelen Damm i samarbeid med Krimforfatterskolens lærere. Send oss også noen ord om hvem du er, hvor langt du er kommet med utviklingen av manuset ditt og motivasjonen din for å bruke Krimforfatterskolen til å utvikle det videre.

Opptak skjer på grunnlag av innsendt tekst og synopsis.

Info om andre klassen:

Varighet: 36 timer fordelt på 6 samlinger

Start: 24. september 2022

Avslutning: 16. april 2023

Kursdager: lør-/søndager kl 11.30-18.00

 

Datoer for samlinger:

24. - 25. september; lørdag 1. klasse - søndag 2. klasse

29. - 30. oktober; lørdag 2. klasse - søndag 1. klasse

03. - 04. desember; 1. klasse - søndag 2. klasse

 

28. - 29. januar; lørdag 2. klasse - søndag 1. klasse

11. - 12. mars; 1. klasse - søndag 2. klasse

15. - 16. april; lørdag 2. klasse - søndag 1. klasse

 

Sted: Cappelen Damms lokaler, Akersgt. i Oslo sentrum

Antall elever: maks 8

Pris: kr 4000 (inkl. enkel servering og kursmateriell)

Søknadsfrist: 8. juni 2022

Søknadsmateriell: : En synopsis på maks 2 sider som beskriver plot og karakterer i prosjektet ditt. I tillegg sender du inn et tekstutdrag på 5 sider. Bruk 12. pkt. Times New Roman, linjeavstand 1,5. Søknaden merkes med «Krimforfatterskolens andreklasse».

Søknaden sendes: Pip.hallen@cappelendamm.no

Beskjed om opptak: ca 20. august

Spørsmål? Ta kontakt med Bokklubbsjef Pip Hallen, pip.hallen@cappelendamm.no

 

Kanskje er dette starten på din forfatterkarriere. Gå ikke glipp av denne unike muligheten!