Meny

Handlekurv

Hvordan søker du opptak til Krimforfatterskolens andreklasse?

 

Send en synopsis på ca 2 sider som beskriver plot og karakterer i prosjektet ditt. I tillegg sender du inn et tekstutdrag på 5 sider. Bruk 12. pkt. Times New Roman, linjeavstand 1,5.

Søknaden sender du til Pip Hallen (Pip.hallen@cappelendamm.no) innen 15. juni 2017. Den vil bli vurdert av redaktører i Cappelen Damm i samarbeid med Krimforfatterskolens lærere. Send oss også noen ord om hvem du er, hvor langt du er kommet med utviklingen av manuset ditt og motivasjonen din for å bruke Krimforfatterskolen til å utvikle det.

Opptak skjer på grunnlag av innsendt tekst og synopsis.

 

Info om andre klassen:

Varighet: 36 timer fordelt på 6 samlinger

Start: 16. september 2017

Avslutning: 14. april 2018

Kursdager: torsdager 16.30-21.30, lør-/søndager kl 1130-1800

Lørdag 16. september

Søndag 29. oktober

Lørdag 18. november

Søndag 21. januar

Torsdag 8. mars

Lørdag 14. april

 

Sted: Cappelen Damms lokaler, Akersgt. i Oslo sentrum

Antall elever: maks 8

Pris: kr 4000 (inkl. enkel servering og kursmateriell)

Søknadsfrist: 15. juni 2017

Søknadsmateriell: En synopsis på ca 2 sider som beskriver plot og karakterer i prosjektet ditt. I tillegg sender du inn et tekstutdrag på 5 sider. Bruk 12. pkt. Times New Roman, linjeavstand 1,5. Søknaden merkes med Krimforfatterskolen Andreklasse.

Søknaden sendes: Pip.hallen@cappelendamm.no

Beskjed om opptak: ca 15. august

 

Spørsmål? Ta kontakt med Bokklubbsjef Pip Hallen

 

Kanskje er dette starten på din forfatterkarriere, så søk da vel!