Send en synopsis på maks 2 sider som beskriver plot og karakterer i prosjektet ditt. I tillegg sender du inn et tekstutdrag på 5 sider. Bruk 12. pkt. Times New Roman, linjeavstand 1,5.

Søknaden sender du til Pip Hallen (Pip.hallen@cappelendamm.no) innen 10. juni 2021. Den vil bli vurdert av redaktører i Cappelen Damm i samarbeid med Krimforfatterskolens lærere. Send oss også noen ord om hvem du er, hvor langt du er kommet med utviklingen av manuset ditt og motivasjonen din for å bruke Krimforfatterskolen til å utvikle det videre.

Opptak skjer på grunnlag av innsendt tekst og synopsis.

Info om andre klassen:

Varighet: 36 timer fordelt på 6 samlinger

Start: 26. september 2021

Avslutning: 23. april 2022

Kursdager: lør-/søndager kl 11.30-18.00

 

Datoer for samlinger:

Søndag 26. september

Lørdag 13. november

Søndag 5. desember

Lørdag 29. januar

Søndag 13. mars

Lørdag 23. april

 

Sted: Cappelen Damms lokaler, Akersgt. i Oslo sentrum

Antall elever: maks 8

Pris: kr 4000 (inkl. enkel servering og kursmateriell)

Søknadsfrist: 10. juni 2021

Søknadsmateriell: : En synopsis på maks 2 sider som beskriver plot og karakterer i prosjektet ditt. I tillegg sender du inn et tekstutdrag på 5 sider. Bruk 12. pkt. Times New Roman, linjeavstand 1,5. Søknaden merkes med «Krimforfatterskolens andreklasse».

Søknaden sendes: Pip.hallen@cappelendamm.no

Beskjed om opptak: ca 20. august

Spørsmål? Ta kontakt med Bokklubbsjef Pip Hallen, pip.hallen@cappelendamm.no

 

Kanskje er dette starten på din forfatterkarriere. Gå ikke glipp av denne unike muligheten!