Krimforfatterskolen har plass til inntil 8 elever. Skolen starter 24. september.

Du kan søke om opptak nå, ved å sende inn en søknad med en tekst på maks 4 sider. Teksten skal være utdrag av en spenningsfortelling. Søknaden sendes oss innen 8. juni 2022, sammen med litt informasjon om deg selv og hvorfor du ønsker å gå på Krimforfatterskolen. Søknaden sendes til Pip Hallén (Pip.hallen@cappelendamm.no) og merkes ”Krimforfatterskolens førsteklasse”.

Søknaden vil bli vurdert av redaktører i Cappelen Damm i samarbeid med Krimforfatterskolens lærere.

Info om Krimforfatterskolens førsteklassen:

Varighet: 36 timer fordelt på 6 samlinger

Start: lørdag 24. september 2022

Avslutning: 16. april 2023

Kursdager: lør- /søndager 11.30-18.

Datoer for samlinger:

24. - 25. september; lørdag 1. klasse - søndag 2. klasse

29. - 30. oktober; lørdag 2. klasse - søndag 1. klasse

03. - 04. desember; 1. klasse - søndag 2. klasse

 

28. - 29. januar; lørdag 2. klasse - søndag 1. klasse

11. - 12. mars; 1. klasse - søndag 2. klasse

15. - 16. april; lørdag 2. klasse - søndag 1. klasse

 

Sted: Cappelen Damms lokaler, Akersgt. i Oslo sentrum

Antall elever: maks 8

Pris: kr 4000 (inkl. enkel servering, kursmateriell, og bokpakke med krimromaner)

Søknadsfrist: 8. juni 2022

Søknadsmateriell: Et utdrag av en spenningsfortelling på maks 4 sider og et følgebrev med informasjon om deg og hvorfor du søker skolen. Bruk 12. pkt. Times New Roman, linjeavstand 1,5. Merkes med «Krimforfatterskolens førsteklasse».

Søknaden sendes: pip.hallen@cappelendamm.no

Beskjed om opptak: ca 20. august

Spørsmål? Ta kontakt med Bokklubbsjef Pip Hallen, pip.hallen@cappelendamm.no

Kanskje er dette starten på din forfatterkarriere, så søk da vel!