Krimforfatterskolen har plass til inntil 12 elever. Skolen starter 25. september.

Du kan søke om opptak nå, ved å sende inn en søknad med en tekst på maks 4 sider. Teksten skal være utdrag av en spenningsfortelling. Søknaden sendes oss innen 8. juni 2021, sammen med litt informasjon om deg selv og hvorfor du ønsker å gå på Krimforfatterskolen. Søknaden sendes til Pip Hallén (Pip.hallen@cappelendamm.no) og merkes ”Krimforfatterskolens førsteklasse”.

Søknaden vil bli vurdert av redaktører i Cappelen Damm i samarbeid med Krimforfatterskolens lærere.

Info om Krimforfatterskolens førsteklassen:

Varighet: 36 timer fordelt på 6 samlinger

Start: lørdag 25. september 2021

Avslutning: 24. april 2022

Kursdager: lør- /søndager 11.30-18.

Datoer for samlinger:

Lørdag  25. september

Søndag 14. november

Lørdag  4. desember

Søndag 30. januar

Lørdag  12. mars

Søndag 24. april

 

Sted: Cappelen Damms lokaler, Akersgt. i Oslo sentrum

Antall elever: inntil 12

Pris: kr 4000 (inkl. enkel servering, kursmateriell, og bokpakke med krimromaner)

Søknadsfrist: 10. juni 2021

Søknadsmateriell: Et utdrag av en spenningsfortelling på maks 4 sider og et følgebrev med informasjon om deg og hvorfor du søker skolen. Bruk 12. pkt. Times New Roman, linjeavstand 1,5. Merkes med «Krimforfatterskolens førsteklasse».

Søknaden sendes: pip.hallen@cappelendamm.no

Beskjed om opptak: ca 20. august

Spørsmål? Ta kontakt med Bokklubbsjef Pip Hallen, pip.hallen@cappelendamm.no

Kanskje er dette starten på din forfatterkarriere, så søk da vel!