Krimforfatterskolen har plass til 12 elever. Skolen starter 21. september.

Krimforfatterskolen har plass til 12 elever. Skolen starter 21. september.

Du kan søke om opptak nå, ved å sende inn en søknad med en liten skrivetest på maks 4 sider innen 10. juni 2019 og litt informasjon om deg selv og hvorfor du ønsker deg til Krimforfatterskolen. Søknaden sendes til Pip Hallén (Pip.hallen@cappelendamm.no) og merkes ”Krimforfatterskolens førsteklasse”.

Søknaden vil bli vurdert av redaktører i Cappelen Damm i samarbeid med Krimforfatterskolens lærere.

Info om Krimforfatterskolens førsteklassen:

Varighet: 36 timer fordelt på 6 samlinger

Start: 21. september 2019

Avslutning: 19. april 2020

Kursdager: lør- /søndager 11.30-18.

Datoer for samlinger:

Lørdag  21. september

Søndag 13. oktober

Lørdag  23. november

Søndag 2. februar

Lørdag  14. mars

Søndag 19. april

 

Sted: Cappelen Damms lokaler, Akersgt. i Oslo sentrum

Antall elever: maks 12

Pris: kr 4000 (inkl. enkel servering, kursmateriell, og bokpakke med krimromaner)

Søknadsfrist: 10. juni 2019

Søknadsmateriell: Et utdrag av en fortelling på maks 4 sider og et følgebrev med informasjon om deg og hvorfor du søker skolen. Bruk 12. pkt. Times New Roman, linjeavstand 1,5. Merkes med «Krimforfatterskolens førsteklasse».

Søknaden sendes: pip.hallen@cappelendamm.no

Beskjed om opptak: ca 15. august

Spørsmål? Ta kontakt med Bokklubbsjef Pip Hallen, Pip Hallen

Kanskje er dette starten på din forfatterkarriere, så søk da vel!