Hvordan søker du opptak til Krimforfatterskolen førsteklasse?

 

Krimforfatterskolen har plass til 12 elever. Skolen starter 21. september.

Krimforfatterskolen har plass til 12 elever. Skolen starter 21. september.

Du kan søke om opptak nå, ved å sende inn en søknad med en liten skrivetest på maks 4 sider innen 10. juni 2019 og litt informasjon om deg selv og hvorfor du ønsker deg til Krimforfatterskolen. Søknaden sendes til Pip Hallén (Pip.hallen@cappelendamm.no) og merkes ”Krimforfatterskolens førsteklasse”.

Søknaden vil bli vurdert av redaktører i Cappelen Damm i samarbeid med Krimforfatterskolens lærere.

Info om Krimforfatterskolens førsteklassen:

Varighet: 36 timer fordelt på 6 samlinger

Start: 21. september 2019

Avslutning: 19. april 2020

Kursdager: lør- /søndager 11.30-18.

Datoer for samlinger:

Lørdag  21. september

Søndag 13. oktober

Lørdag  23. november

Søndag 2. februar

Lørdag  14. mars

Søndag 19. april

 

Sted: Cappelen Damms lokaler, Akersgt. i Oslo sentrum

Antall elever: maks 12

Pris: kr 4000 (inkl. enkel servering, kursmateriell, og bokpakke med krimromaner)

Søknadsfrist: 10. juni 2019

Søknadsmateriell: Et utdrag av en fortelling på maks 4 sider og et følgebrev med informasjon om deg og hvorfor du søker skolen. Bruk 12. pkt. Times New Roman, linjeavstand 1,5. Merkes med «Krimforfatterskolens førsteklasse».

Søknaden sendes: pip.hallen@cappelendamm.no

Beskjed om opptak: ca 15. august

Spørsmål? Ta kontakt med Bokklubbsjef Pip Hallen, Pip Hallen

Kanskje er dette starten på din forfatterkarriere, så søk da vel!