I boka «2070» gir Bjørn H. Samset svar på alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den. Foto: Anna-JuliaGranberg / BLUNDERBUSS

For andre gang er Bjørn H. Samset nominert for 2070 Alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den. Samset fikk stor oppmerksomhet og strålende anmeldelser for boken, «... den mest kunnskapsrike boka som er publisert om klimakrisa på norsk ...» skrev Tom Egil Hverven i Klassekampen.

Bjørn H. Samset er forsker ved Cicero, og en av hovedforfatterne bak FNs nye klimarapport. Han har utgitt flere bøker og er en aktiv fagformidler og klimadebattant. Høsten 2021 ble han nominert til Brageprisen for boken 2070. Samsets siste bok Embla - kampen for fremtiden har han utgitt med tegneserienestor Arild Midthun. Embla er en unik måte å formidle et alvorlig og viktig tema til dagens klimabevisste ungdommer.

Juryen skriver følgende:

Bjørn H. Samsets, født bok om klimautfordringene er etterrettelig vitenskapsformidling fra en autoritet på området. Han er forsker ved Cicero (Senter for klimaforskning) og bidragsyter til FNs klimapanel. 

Boka bærer preg av å ha blitt til gjennom dialoger, og er argumenterende i formen.  Den retter seg mot lesere som bekymrer seg for hva som skjer med kloden, og hva slags tilstand vi etterlater den i til framtidens generasjoner., Samset peker på mulighetene som fins for å handle klokt, og slik skaper han håp.  Forfatteren tar klimaskeptikernes synspunkter på alvor. Med eksempler fra ubehagelige, men nødvendige debatter viser Samset hvor krevende det er å argumentere etterrettelig. Saklig forklarer han hva uenigheten dreier seg om, og hva vitenskapen kan fortelle oss. Boka presenterer et kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig føre en fornuftig samtale om hvordan målet om nullutslipp av klimagasser fra olje, gass og kull kan nås i år 2070.  

Med sin pedagogiske skrivemåte og sitt personlige engasjement peker 2070.  Alt du lurer på om klimakrisen på hva vi ikke vet, forklarer hva dette innebærer, og viser at det er nettopp her at håpet befinner seg. På dette grunnlaget avslutter Samset boka med å vise hvordan livsløpet til en som er ungdom nå, vil kunne spille seg ut de neste 50 årene. Slik anskueliggjør han hvordan det vil kunne ta seg ut i praksis når de nødvendige endringene skal gjennomføres. Teksten gjør det mulig å fatte et nøkternt håp, og å ta egne, kvalifiserte beslutninger. 

Framstillingen er systematisk og lærerik, og gir innblikk i hvordan vitenskapelig kunnskap blir til.  Den er vakkert og energisk illustrert av Arild Midthun.

Bokhandlernes sakprosapris

Bokhandlerforeningen deler årlig ut Bokhandelens sakprosapris .Prisen er et samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), og tildeles et lovende forfatterskap som er i etableringsfasen. Vedkommende må ha en ny utgivelse det foregående året for å komme i betraktning. Prisen er på 50 000 kr