For sin roman "Tollak til Ingeborg" har Tore Renberg vunner Bokhandlerprisen, Nynorsk Litteraturpris, Bokbloggerprisen og nå Ordknappen. (Foto: Marie Von Krogh)

For sin roman Tollak til Ingeborg er Tore Renberg tildelt Ordknappen. "Akkurat som Tollak sjølv, er dette ei bok som utrykker mykje med få ord." sier blant annet juryen.

Ordknappen deles ut til en forfattere, illustratører, oversettere eller  tegneserieskapere som har vist et lysende eksempel på hvordan bøker kan utvikles til i større grad å nå alle, også de som leser i motvind.  Ordknappen er et ferdighetsmerke og et bevis på at mottakeren med rette kan kalle seg «autorisert forfatter for alle».

Tore Renbergs Tollak til Ingeborg er elsket av kritikerne og leserne. For sin romanen vant Renberg Bokhandlerprisen, Nynorsk Litteraturpris og Bokbloggerprisen.

Begrunnelsen for prisen

Tollak til Ingeborg, blir han kalla. Folk i bygda ser ikkje Tollak heilt som sin eigen person, men meir som ein satellitt som gar ut fra kona si verd. Nar romanen startar, er Ingeborg sporlaust borte. Heile bygda har leita utan resultat, og gravferda finn stad med tom kiste. No sit Tollak ein sein kveld og ventar på dottera Hillevi og sonen Jan Vidar. Endeleg skal han få sagt alt han gar og ber på.

Med Tollak til Ingeborg har Tore Renberg  skrive ei thrillerliknande studie av gamle mannsroller, og fortellinga syner eit moderne samfunn som ikkje alle er fortruleg med. Tollak har eit sterkt agg mot tida han lever i, men Renbergs  karakterteikning går klar av klisjear og stereotypiar.  Som Tollak si verd er enkel og oversiktleg, er romanen lett å orientere seg i. Med enkle ord og setningar opnar Renberg meisterleg lag på lag med meining og tolkingsrom lesaren kan gå inn i. Repetisjonar skaper ein rytme som tidvis driv lesaren fram i teksten og byggjer opp under nerven og pulsen i fortellinga.

Alt fra start dreg Renberg lesaren inn i universet til Tollak med ein veldig intensitet. Mysteriet med Ingeborg gjer det umogleg a legge boka fra seg. Ingeborg er like lys og blid, som Tollak er mørk og inneslutta. Eller er ho eigentleg det? Tollak er ein mann med få ord, men med mange meiningar om både folk i bygda og samfunnsutviklinga. Lesaren kjem tett på alt som skjer inni hovudet hans.

Akkurat som Tollak sjølv, er dette ei bok som utrykker mykje med få ord.

Tore Renberg debuterte i 1995 med «Sovende flake», som han fekk Tarjei Vesaas' debutantpris for. Han har eit start og variert forfattarskap og skriv for bade barn og vaksne. Han har motteke fleire prisar, blant anna P2- lytternes romanpris, Bokhandlerprisen og Kulturdepartementets bildebokpris for barne- og ungdomslitteratur.

Ordknappen

Ordknappen er Leser søker bok sin egen pris og deles ut til forfattere, illustratører, oversettere og tegneserieskapere. Mottakerne av prisen har vist et lysende eksempel på hvordan bøker kan utvikles til i større grad å nå alle, også de som leser i motvind. Ordknappen er et ferdighetsmerke og et bevis på at mottakeren med rette kan kalle seg «autorisert forfatter for alle».

Leser søker bok har siden oppstarten i 2003 jobbet for at det skal finnes bøker for alle lesere, og at bøkene skal være lette å få tak i. Studier viser at en av tre voksne strever med å få med seg innholdet i en vanlig tekst. Det er et problem for den enkelte og en stor utfordring for samfunnet.