Siden 2018 har Cecilie Kirkaune Bodahl vært Leseløvegeneral med glede, for, som hun sier, «Lettlestbøkene er de viktigste bøkene til de viktigste folka!». (Foto: Cappelen Damm)

Bodahl tildeles prisen for arbeidet med de parallellspråklige utgavene av Ryddetid. «Bodahl har vist stor forståelse og omstillingsevne og hun har lagt tradisjonelle og kommersielle hensyn til side, og satset på hva som er bra for leserne.» sier blant annet juryen.

Cecilie Kirkaune Bodahl er ansvarlig redaktør for den populære Leseløve serien, lettleste bøker for barn. Siden 2018 har Leser søker bok og Cecilie Kirkaune Bodahl samarbeidet tett om nyutgivelsene  av Ryddetid,  fire parallellspråklige bøker for barn.

Ryddetid av Camilla Kuhn er en Leseløve med et gjenkjennelig tema: Rydding! Bildene og den knappe teksten gir Leserne et stort rom for medskaping og dialog. Da de to første parallellspråklige utgavene av Ryddetid på arabisk/norsk og somali/norsk kom ut høsten 2018, ble de fort populære høytlesningsbøker i flerspråklige barnehager.

Via Leser søker bok ble bøkene også prøvd ut blant ungdommer og voksne på språkkafe og voksenopplæring. Det viste seg fort at bøkene egnet seg godt til disse gruppene. Problemet var innpakningen; bøkene framsto som barnslige.

l 2020 initierte Leser søker bok et samarbeid om to nye parallellspråklige utgaver. Men denne gangen kom de til Cappelen Damm og Cecilie Kirkaune Bodahl med et spesifikt ønske; kan vi endre både omslaget og reklamesidene inne i boka, slik at målgruppen kunne utvides til eldre Lesere i de to nye Ryddetid-bøkene?

Cecilie Kirkaune Bodahl viste stor forståelse og omstillingsevne. Ryddetid på tigrinja/norsk og polsk/norsk har ikke bare fått en ny forside; også innsiden er endret med informasjon om prosjektet, henvisning til andre parallellspråklige bøker og presentasjon av oversetterne. l denne saken har Cecilie Kirkaune Bodahl lagt tradisjonelle og kommersielle hensyn til side, og satset på hva som er bra for Leserne. Hun har vist stort engasjement for de ulike målgruppene, Lesing generelt og for den unike muligheten som finnes i det at ulike mennesker kan møtes gjennom bøker.

Cecilie Kirkaune Bodahl har vært redaktør i Cappelen Damm siden 2007- Hun har en mastergrad i litteraturformidling, kunsthistorie  og  litteraturvitenskap. Siden 2018 har hun vært Leseløvegeneral med glede, for, som hun sier, «Lettlestbøkene er de viktigste bøkene til de viktigste folka!»

Ordknappen er Leser søker bok sin egen pris og deles ut til forfattere, illustratører, oversettere og tegneserieskapere. Mottakerne av prisen har vist et lysende eksempel på hvordan bøker kan utvikles til i større grad å nå alle, også de som leser i motvind. Ordknappen er et ferdighetsmerke og et bevis på at mottakeren med rette kan kalle seg «autorisert forfatter for alle».

Leser søker bok har siden oppstarten i 2003 jobbet for at det skal finnes bøker for alle lesere, og at bøkene skal være lette å få tak i. Studier viser at en av tre voksne strever med å få med seg innholdet i en vanlig tekst. Det er et problem for den enkelte og en stor utfordring for samfunnet.