Sigurd Helseth er født i 1945 i Ålesund og døde i 2021. (Foto: Grethe Ørbeck Bjørner)

Forfatter Sigurd Helseth (1945-2021) døde i sitt hjem på Sagene i Oslo, 76 år gammel. Helseth er av mange regnet for å være en av våre fremste og mest særegne poeter.

Sigurd Helseth ble født i 1945 i Ålesund og debuterte i 1975 med diktsamlingen Samfunnet tetner til. I Helseths diktning har det helt fra debuten pågått en stadig utforskning av diktets mulige former og poesiens språklige uttrykk. Hans poetiske univers er genuint eksperimentelt og forener sanselighet med erfaringspreget mytisk stoff og eksistensiell lidenskap, og i de to siste utgivelsene utforsket han haikuformen på en egenartet måte. Gjennom hele sitt forfatterskap har dikteren vekslet mellom bruken av nynorsk og bokmål

Helseth har tidligere også skrevet prosatekster, skuespill og essays, men lyrikken var hans hovedfelt med hele femten utgitte diktsamlinger, den siste er Skuggar av glas, som utkom i fjor. Han var godt i gang med en ny samling dikt som han jobbet med inntil det siste.

 

Hyllest til forfatterskapet

I 1995 utkom essaysamlingen Den blyge torden hvor forfattere og kritikere fra Norge, Sverige og Danmark skriver om sine møter med Helseths forfatterskap. Boken ble utgitt i forbindelse med hans 50-årsdag med lyriker Hanne Bramness som redaktør. Bramness var også redaktør for Det skapende øyet, dikt i utvalg sammen med Arild Vange og Gunnar Wærness, som utkom i forbindelse med Helseths 70-årsdag i 2015.