Thomas Lervik og Hilde Dybvik er vinnere av årets lærebokstipend fra Cappelen Damm Akademisk.

Cappelen Damm Akademisk inviterer hvert år nye og etablerte forfattere til å søke våre lærebokstipend. I år deler vi ut to stipender, på henholdsvis kr 100 000 og kr 50 000.

Årets hovedstipend på kr 100 000 går til Thomas Leirvik for prosjektet «Finansiering og investering».

Læreboken gir en innføring i de mest fundamentale konseptene og analyseteknikkene innen finansiering og investering. I tillegg til grunnleggende emner inkluderer boken etikk og bærekraft som et eget kapittel, og hvordan disse temaene påvirker forskjellige investeringer. På denne måten er boken moderne, fremtidsrettet og spesielt godt tilpasset kravene til økonomisk-administrative studier av i dag.

Thomas Leirvik
er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Nord Universitet. Hans kompetanseområder og forskningsinteresser inkluderer finans, økonometri, statistikk, klima, global oppvarming, maskinlæring, og porteføljeallokering. Hans forskning er publisert i ledende internasjonale forskningstidsskrift innen naturvitenskap, finans, og økonomi.

Vi deler også ut et stipend på kr 50 000 til Hilde Dybvik for prosjektet «Kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen».

Læreboken gir en innføring i emner som tilhører norskfaget i barnehagelærerutdanningen, slik som språkutvikling, flerspråklighet, muntlig fortelling, barnekultur, barnelitteratur og barns møter med skriftspråk og digitale medier. For å vise sammenhengen i et mangfoldig fagstoff som kan oppleves som fragmentert, tar boken utgangspunkt i barnehagens rammeplan og det arbeidet som studentene skal gjøre når de er ferdig utdannet. Målet er å gi studentene faglig og kritisk kompetanse, slik at de vil bli i stand til å fylle rammeplanens gode intensjoner med innhold på en gjennomtenkt og helhetlig måte.

Hilde Dybvik er førstelektor ved OsloMet, og har lang undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanningen. Hun er sterkt engasjert i undervisning og kommunikasjon med studentene i sitt arbeid, og ønsket om å skrive boken bygger på egen erfaring fra undervisning. Bokprosjektet er utviklet i nært samarbeid med tidligere førstelektor ved OsloMet, Henriette Jæger. Jæger døde i april 2021, men vil bli stående som medforfatter av boken.

Cappelen Damm Akademisk gratulerer årets vinnere! Vi ser fram til å følge prosjektene fram til ferdig bøker.

Les mer om vinnerprosjektene og forfatterne på Cappelen Damm Akademisk