Dag O. Hessens siste utgivelse er "Vi - fra celle til samfunn" og en faktabok for barn "Tett på insekter og småkryp ". Foto: Anne Valeur

Biologiprofessoren Dag O. Hessen er en av syv kandidater til Nordisk råds miljøpris.

De andre nominerte er Borea Adventures (Island), Jens-Kjeld Jensen (Færøyene), YLE for kampanjen «Redda pollineraren» (Finland), Lystbækgaard (Danmark), Torbjörn Ekkerman (Åland) og Sammenslutningen av de økologiske landbruksorganisasjonene i Norden – Sverige.

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet en lang rekke vitenskapelige arbeider om temaer innen økologi og evolusjon, og har også utgitt mange populærfaglige bøker om evolusjon, om biologi og miljø og om skjæringsfeltet mellom biologi og filosofi, blant annet C - En uautorisert biografi, om grunnstoffet Karbon og VI- fra celle til samfunn, et forsvar for det gode mennesket i pessimismens og misantropiens tidsalder. Han har mottatt flere priser for sin populærfaglige formidling, blant annet Riksmålsprisen (2008) og Fritt Ords honnør (2010).

Begrunnelsen for nominasjonen: Hessen er en forsker med et naturtalent for formidling. Hans milde og ikke-fordømmende framtoning gjør ham godt likt blant både barn og voksne og til et kjent ansikt på nasjonalt fjernsyn. Han finner sitt engasjement i skjæringspunktet mellom biologi, miljø og filosofi, og en fellesnevner for alt arbeidet hans er en vitenskapsbasert argumentasjon for å bevare mangfoldet i naturen i kombinasjon med et fokus på naturens bidrag til folkehelse og livsglede generelt.

I sitt daglige arbeid på CBA forsker Hessen på koblinger mellom klima og økosystemprosesser. Hans forskning er bredt anerkjent og internasjonalt publisert, og han har mottatt en rekke priser. Et hovedaspekt i Hessens forskning er å vise hvordan ulike funksjoner i økosystemer er avgjørende for CO2-binding og dermed klimautvikling, et ifølge Hessen veldig sentralt, men ofte oversett aspekt i debatten om naturbevaring og beskyttelse av økosystemene våre.

Kort fortalt yter Dag O. Hessen en spesiell innsats for natur og mangfold gjennom både forskning og formidling og i forfatterskapet sitt.

Nordisk Råds miljøpris gis til en nordisk organisasjon, virksomhet eller person som på en forbilledlig måte har prestert å integrere respekten for natur og miljø i sine aktiviteter eller i sitt arbeid, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for naturen og miljøet. Årets tema er biodiversitet. Vinneren blir offentliggjort 27. oktober.