Rune R. Moen debuterte med ungdomsromanen "Redd Ronny" i 2016. Foto: André Løyning

Rune R. Moen er tildelt den aller første Rosettaprisen, for sin oversettelse av Anne Applebaums Rød sult. – Usedvanlig hyggelig, sier prisvinneren etter overrekkelsen.

Rune Rogndokken Moen (f. 1973) er forfatter, faglitterær og skjønnlitterær oversetter, og ble tildelt Bokhandelens faglitterære oversetterpris i 2013. Han bor på Hamar. 

Juryens uttalelse:

Juryen landa til slutt på eit verk som framstiller ein innfløkt historisk hendingsgang med ein detaljrikdom som krev gode bakgrunnskunnskapar og mykje granskingsarbeid, eit verk som er ei klar og konsis attgiving av originalen, men likevel med sjølvstendig og sikker bruk av norske ord og vendingar, eit verk med mange sitat som er fletta naturleg inn i framstillinga, og med sikker traktering av russiske og ukrainske omgrep. Omsetjaren nyttar på framifrå vis ei rekkje syntaktiske grep som gjer at framstillinga fungerer godt på norsk, som å flytte verbet lenger fram i setninga, gjere om substantivkonstruksjonar til verbaluttrykk og stokke om på setningsledd for å gjere teksten meir lettlesen på norsk.

Rosettaprisen

NFFO har opprettet en helt ny pris for oversettere av sakprosa til norsk. Rosettaprisen skal deles ut en gang i året under Hieronymus-feiringen 26. september, som er oversetternes årlige festdag. Prisen går til en oversetter for en oversettelse som er utgitt året før prisåret, og består av 50 000 kroner og et kunstverk. Det er den egyptiske Rosettasteinen som er opphavet til navnet på den nye prisen.


Årets jury består av Ole Jan Borgund (leder), Lars Holm Hansen og Kristina Solum.