Vera Micaelsen til minne

Foto: Marte Garmann Johnsen

Søndag 28.oktober sovnet Vera Micaelsen (43) inn etter lang tids sykdom, og med hennes bortgang er kulturlivet og barnekulturen spesielt, blitt en viktig stemme fattigere.

Vera Micaelsen trådte inn i offentligheten for første gang som programleder i NRK, og siden 1997 har hun vært en del av den kulturelle offentligheten her til lands. Etter NRK-debuten var Vera Micaelsen blant annet programleder, journalist, spillefilmkonsulent, forfatter, kulturbyråkrat og spaltist. I alle disse ulike rollene og posisjonene hadde Vera Micaelsen et tydelig ønske og en ambisjon om å formidle viktige ting med kunnskap, humor og varme. Det var spesielt formidlinga til barn som opptok Vera, og hun var en barnets talskvinne og forsvarer i ett og alt.  Der andre voksne kunne glemme barnets perspektiv, mistet Vera aldri barnets ståsted og viktighet av syne.

Å forstå og kunne gi språk til de erfaringene som for barn ofte er språkløse, var et viktig prosjekt for Vera i Aftenposten junior-spalten «Spør Vera». Helt siden avisens oppstart stilte barneleserne Vera spørsmål om ting de lurer på, er redd for og trenger råd til. Vera tok alltid spørsmålsstilleren på ramme alvor og både voksne og barn har fått erfare Veras klokskap og varme gjennom spalten. Det var rørende og sterkt å se henne fortsatt på trykk med nye råd tirsdagen etter at hun døde.

Da vi i Cappelen Damm i fjor spurte Vera om hun kunne tenke seg å samle spørsmålene og svarene fra spalten i en bok, nølte hun ikke med å si ja, selv om hun visste at arbeidskapasiteten var betraktelig redusert. Fra sykesengen kom hun med redigeringsinnspill, kommentarer til design og uttrykk, og beklaget at hun ikke hadde krefter selv til å lese aller siste korrektur før trykk.

Midt i sorgen var det en stor glede for både Vera og oss at hun akkurat rakk å holde boka Spør Vera i hånden, som noe av det aller siste hun gjorde, før hun sovnet inn.

Noen mennesker er i livet med slik varme, klokskap, integritet og trøkk at avtrykket og savnet blir ekstra stort når de brått er borte; Vera Micaelsen var et slikt menneske.

Det er så fint å vite at Veras stemme fortsatt finnes, enten det er i bokform eller i de siste spaltene som ligger på vent i Aftenpostens arkiver. At hun fortsatt er der og gir råd til barn om det de synes er vanskelig i livet. VI kunne alle trenge den stemmen nå.

Vi lyser fred over Vera Micaelsens minne.

På vegne av Cappelen Damm barn og unge,

Ragnfrid Trohaug, Forlagssjef