Ove Lund: Seiobo der nede av Lázló Krasznahorkai, (oversatt fra ungarsk)

For oversetteren av ungarske Lázló Krasznahorkais Seiobo der nede må hver enkelt av romanens lange og buktende setninger ha fortont seg som et puslespill. På det meste slynger én setning seg over opptil 14 sider, og ungarsk er grammatisk sett et langt mer fleksibelt språk enn norsk. Likevel har Ove Lund klart å bevare de mange skiftene i disse usedvanlig rike fortellingene, der fortellerstemmen går helt nær – og inn i – mennesker, dyr og kunstverk. Samtidig beskrives de også utenfra, nærmest sett fra evighetens tidløse synsvinkel. Seiobo der nede er en encyklopedisk roman, som tar opp i seg et vell av informasjon om alt fra russisk ikonkunst til japanske no-masker. Å lese Krasznahorkai i Lunds oversettelse er som å betrakte et ferdig puslet puslespill. Vi ser konturene av det komplekse og tidkrevende arbeidet som ligger bak, men det skygger ikke for helhetens fortryllende eleganse.