Israel

Staten Israel fyller 70 år i 2018. Nyhetsdekningen er nesten alltid konfliktorientert, men hva vet vi egentlig om alt det som beveger seg under overflaten?

Boka Israel – Historie, politikk og samfunn gir en tankevekkende innføring i israelsk samfunnsliv.

Strategisk gransking

Gransking er å rekonstruere en hendelse eller et hendelsesforløp. De som utfører granskingen skal finne svar på hva som skjedde, og hvordan og hvorfor hendelsen fant sted. Granskerne skal finne ut hvem som var delaktige i hendelsesforløpet, og hvem som forsøkte å forhindre det, men de skal ikke ta stilling til om hendelsene er å betrakte som lovbrudd.

Årets vakreste bøker 2016

Helge Persen, Tina Tømmeraas Aasvestad og Åshild Knudsen hos Tank Design har vunnet to priser i konkurransen Årets vakreste bøker 2016 for Cappelen Damm Ordbokserie. Gratulerer!