Faglitteratur fra Cappelen Damm Akademisk

En randstat på avveie?

Norges vei inn i den nye kalde krigen, 2014-2021

Skaper Norges forhold til USA og NATO en sikkerhetsrisiko for Norge, som russisk randstat i nord? Russland frykter ikke et lite norsk forsvar, men at norsk territorium blir utgangspunkt for militære anslag mot eget land. Med felles grense til Russland, er derfor spørsmålet hva som tjener norske sikkerhetsinteresser. Tormod Heier jobber selv i Forsvaret og tar debatten i denne høyaktuelle boka.

En randstat på avveie? av Tormod Heier (Heftet)
Heftet

Digitale forskningsmetoder

og

Digitale forskningsmetoder gir en introduksjon til ulike strategier for å samle samfunnsvitenskapelige data ved bruk av digitale hjelpemidler. Boken skiller mellom forskningsdesign hvor innhold på internett og sosiale medier brukes som sekundærdata (tekst, bilder og video som ikke er produsert for forskningsformål) og forskningsdesign hvor digitale plattformer og verktøy brukes til å skape primærdata (innsamling av data for forskningsformål).

Digitale forskningsmetoder av Anne Tjønndal og Ingrid Fylling (Heftet)
Heftet