Faglitteratur fra Cappelen Damm Akademisk

Kommer høsten 2020!

Arbeiderklassen

og

Arbeiderklassen har i mange år ligget i offentlighetens dødvinkel. Med endringer i det politiske landskapet, NAV-skandalen og korona-krisen har arbeidsfolk igjen kommet på agendaen. Også i forskningen. I denne boka bidrar flere av de fremste forskerne på feltet med ny og tilgjengelig kunnskap om den moderne arbeiderklassen i Norge. Blant temaene som analyseres er innvandring, kjønn, politiske holdninger, samhold og tillit, status, anerkjennelse og tilstedeværelse i medier og helseforskjeller.

Arbeiderklassen av Jørn Ljunggren og Marianne Nordli Hansen (Heftet)
Heftet

Makt og opposisjon i arbeidslivet

Maktforskyvninger fra 1900 til 2020

Forfatteren diskuterer ulike teorier om organisasjon, makt og ledelse, og knytter dem til empirisk arbeidslivskunnskap fra Norge, utviklet over mange år. Det er da også særlig kunnskapen om arbeidslivet i Norge, som skiller denne boken fra andre lærebøker på feltet.

Falkum går historisk til verks, og viser hvordan ledelse og organisasjon er påvirket av skiftende politiske strømninger i det norske samfunnet, fra klassekampen på begynnelsen av 1900-tallet, over den sosialdemokratiske æraen etter 2. verdenskrig, til den liberalistiske epoken vi befinner oss i i dag.

Makt og opposisjon i arbeidslivet av Eivind Falkum (Heftet)
Heftet