Dybdelæring

, og

Forfatterne tar for seg et fornyet læringsbegrep og en filosofi om en omfattende systemendring i skole- og utdanningssystem. Det 21. århundre bringer med seg nye utfordringer som stiller skole- og utdanningssystemet overfor nye krav og forventninger fra storsamfunnet. I dagens og fremtidens samfunn er lokale, nasjonale og globale problemer vevd inn i hverandre. Det bidrar til et behov for et fornyet lærings- og kunnskapssyn som er tilpasset vår tid, og som er egnet til å skape den fremtiden vi ønsker oss.

Dybdelæring av Michael Fullan, Joanne McEachen og Joanne Quinn (Heftet)
Heftet

Høyaktuell bok!

Personvern og GDPR i praksis

og

GDPR-forordningen er et helt sentralt regelverk nærmest uansett hvilken bransje eller samfunnssektor man er en del av. I denne håndboken sammenfattes kunnskap fra et spredt og uoversiktlig kildetilfang, samtidig gir forfatterne praktiske råd og løsningsforslag. Boken er utstyrt med sjekklister og har konkrete tips fra erfarne personvernombud.

Personvern og GDPR i praksis tar blant annet for seg:

• sentrale begreper, roller og ansvarsforhold

• behandlingsgrunnlag som samtykke, avtale og «berettiget interesse»

• utforming av personvernerklæring

• dokumentasjonskrav og rutiner

• smidig utvikling av IT-systemer med innebygd personvern

• risikovurdering (ROS) og personvernkonsekvenser (DPIA)

• anonymisering og pseudonymisering

• hva databehandleravtalen bør inneholde


Andre emner som behandles, er individets rettigheter og innsynsrett, gjenbruk av personopplysninger til andre formål og avvikshåndtering. Forfatterne gir også praktiske råd om kundedatabehandling og markedsføringshenvendelser og for personvernombud og HR-avdelingen.

Dette er boken for deg som skal ivareta virksomhetens ansvar, og dermed trenger en praktisk beskrivelse. Det er lagt vekt på en tverrfaglig tilnærming slik at både ledere, jurister, markedsførere og systemutviklere kan få et felles begrepsapparat og forstå hverandres roller og behov. Boken fungerer som en grundig gjennomgang av de viktigste temaene, men er også utmerket å slå opp i når du trenger raske anbefalinger.

Personvern og GDPR i praksis av Eva Jarbekk og Simen Sommerfeldt (Heftet)
Heftet