Siden 1980-åra har det vært en markert økning i antall avsløringer av fusk i forskning. Slike saker svekker ikke bare tilliten til forskning i samfunnet, de bidrar også til at selve forskningen blir svekket. Forskningsetikk handler imidlertid om mye mer enn gransking av uredelighet.

Hvordan kan vi fremme god vitenskapelig praksis? Hva innebærer det at forskning er redelig? Hvilke gråsoner finnes, og når går man over grensen til uredelighet? Hvordan bør vi håndtere mistanker om uredelighet? Hvilke konsekvenser får fusk i forskning, og hvilke sanksjoner bør følge?

Boken er redigert av Torkild Vinther, Vidar Enebakk og Jacob C. Hølen.

Boken leser du gratis på http://press.nordicopenaccess.no.