Vi satser på åpen publisering!

Marte Ericsson Ryste ny leder for NOASP

Marte Ericsson Ryste er ansatt som leder for NOASP. Foto: Erik Dyrhaug

Cappelen Damm Akademisk har ansatt Marte Ericsson Ryste som redaksjonssjef for Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP). Hun er 41 år, og kommer fra stillingen som redaksjonssjef og redaktør i Store Norske Leksikon (SNL).

Åpen publisering av forskning er et område i vekst i Cappelen Damm Akademisk. Marte skal lede arbeidet med å utvikle dette videre og sikre gode forlagstjenester til norske og nordiske forskningsmiljøer.

Marte har tidligere arbeidet med forskningsformidling i Forskningsrådet, og har erfaring som tidsskriftredaktør. Marte er utdannet bibliotekar, og har MA i informasjonsvitenskap. Hun skrev temaoppgave om åpen publisering av vitenskapelige tidsskrift i lys av det norske tidsskriftsmarkedet, og masteroppgave om forskningsinformasjonssystemet Cristin.

Vi ønsker Marte hjertelig velkommen!