Men in Manual Occupations av Kristoffer Chelsom Vogt

Om menn med fagbrev i de mest mannsdominerte yrkesfagene

Foto: Ingvill Festerfoll Melien
Kristoffer Chelsom Vogt (Foto: Ingvill Festefoll Melien)

Spørsmålet om hvordan vi skal oppnå en god balanse mellom ulike typer arbeid i samfunnet, er stadig mer aktuelt. Ut fra offentlig debatt kan man få inntrykk av at praktisk arbeid tilhører fortiden og krever kompetanse som ikke lenger trengs i det post-industrielle kunnskapssamfunnet. Samtidig opplever mange land høy etterspørsel etter fagarbeidere.

Basert på en studie av menn med fagbrev i de mest mannsdominerte yrkesfagene, utfordrer denne boka konvensjonelle perspektiver på utdanning og arbeid. Gjennom utdrag fra livshistorie-intervjuer får leseren innsikt i håndverkere og industriarbeidere sine erfaringer og tanker. Detaljert utforsking av intervjupersonenes muligheter og begrensninger over livsløpet danner grunnlag for en kritisk diskusjon av skyggesider ved ellers bejublede samfunnsendringer.

 

Boka Men in Manual Occupations er utgitt Open Access, som betyr at du kan laste ned, lese og dele den helt gratis på noasp.no!

 

Kristoffer Chelsom Vogt (f. 1982) har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen og er postdoktor på prosjektet Intergenerational Transmission in the Transition to Adulthood (finansiert av Norges Forskningsråd). Hans forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom livsløpsforskning og forskning på arbeid, utdanning, klasse, familie og kjønn. Han har publisert vitenskapelige arbeider om yrkesfaglig utdanning, frafall i videregående, intergenerasjonelle relasjoner, post-industriell samfunnsteori, praktisk arbeid i kunnskapssamfunnet, historiske endringer innen klasseanalyse, og kjønnssegregering på arbeidsmarkedet.

Norge er blitt bygget på solide håndverkstradisjoner, gode fagutdanninger og en grunnleggende tillit til folks faglighet. Det gjelder tømrerne, betongarbeiderne og murerne som reiser byggene, men også pedagogene, transportarbeiderne, renholderne, helsearbeiderne, industriarbeiderne og de mange andre som hver dag får Norge til å gå rundt. I mange andre land er dette arbeid som utføres av ufaglærte til en dårlig lønn. I Norge har vi valgt en annen vei, med et godt arbeidsliv, kompetanse og anstendige lønninger for alle.

Les mer...