Boklansering: Tilgivelse, forsoning og straff

Møt Geir Lippestad og Andreas Ribe-Nyhus i samtale med Marte Spurkland.

  • Hvordan kan et menneske leve med seg selv etter å ha tatt et liv?
  • Finnes det noen vei tilbake til seg selv, og til samfunnet?
  • Er tilgivelse og forsoning mulig etter grove kriminelle handlinger?
  • Hva er alternativet til forsoning?

Utgangspunkt for kveldens samtale er Andreas Ribe-Nyhus` nye bok Fengslet En personlig beretning om fortvilelse og håp.

Andreas levde et fredelig liv som akademiker og filosof, han hadde nettopp fullført filmskole og ville lage film.
En vinternatt tok livet brått en helt annen retning. Noen dager senere ble han fengslet, dømt for drap.

Fengslet handler om Andreas sitt møte med den harde og fremmede virkeligheten i fengselet
og hans lange reise gjennom selvrettferdighet, bitterhet, erkjennelse, anger og forsoning.

En utbredt forestilling om fengsel er at Norge har verdens beste kriminalomsorg.
Andreas tegner et ganske annet bilde fra fengselshverdagen.
På cella skriver han dagbok for å sortere og prøve å forstå den nye virkeligheten han er kastet ut i.

Gjennom hans erfaringer får vi leve oss inn i hvordan det oppleves å bli låst inne på en celle og bli overlatt til seg selv og sin egen smerte.
Fengslet blir vi kjent med fengsel fra en fanges perspektiv, og får innblikk i en institusjon som verken fremstår human eller omsorgsfull, men menneskefiendtlig og destruktiv.

Dette er også en dypt personlig fortelling om ondskap, relasjoner og håp.
Hvordan kan et menneske leve med seg selv etter å ha tatt et liv? Finnes det noen vei tilbake til seg selv, og til samfunnet?
Dette er spørsmål den fengslede Andreas strever med, før det kommer et avgjørende vendepunkt som skal vise seg å åpne nye dører.