Faglig frokost

Farlige forbindelser mellom unge på nett

Velkommen til faglig frokost. Det blir samtale med Annemarte Moland og Fredrik Andreas Walby.

Via hemmelige kontoer på sosiale media deler hundrevis av jenter helt ned i 12-årsalderen bilder, video og tekster om spiseforstyrrelser, selvskading og selvmordstanker. Dette er tema for dagens samtale mellom forfatter og journalist Annemarte Moland og forsker og psykologspesialist Fredrik Andreas Walby.  

  

Hvorfor og hvordan havner ungdom i lukkede nettverk på sosiale medier? Hva gjør miljøet med dem? Har vi nok kunnskap om dynamikken blant unge på nett? Og om behovet for å bli sett og hørt og tatt på alvor i ung alder? 

Annemarte Moland har i arbeidet med å avdekke det skjulte nettverket på Instagram, mottatt European Press Prize 2020, The Investigative Reporting Award, SKUP-diplom 2020, NRKs store journalistpris 2020 og Olafprisen (Leve) 2020.  I høst er hun aktuell med boken Det skjulte nettverket - Farlige forbindelser mellom unge på nett.

Fredrik Andreas Walby er forsker og psykologspesialist ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Han leder også Kartleggingssystemet for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling, og er i tillegg ansvarlig for den norske versjonen av #Chatsafe. 

 

-OM BOKEN -


Bak glansbildene på sosiale medier ligger en ukjent virkelighet. Et digitalt fellesskap for barn og unge, der hensikten er å trøste og støtte hverandre gjennom mørke og vanskelige dager. Men i dette skjulte nettverket, i et bakvendtland av likes og røde hjerter deltakerne deler med hverandre, foregår det også en farlig konkurranse. Om å ha det verst.

Via hemmelige kontoer deler hundrevis av jenter helt ned i 12-årsalderen bilder, video og tekster om spiseforstyrrelser, selvskading, selvmordstanker. 

Blant unge som sliter, er det skjulte nettverket velkjent. På utsiden, for foreldre, lærere og ansatte i helsevesenet som skal veilede og hjelpe unge, er det så og si ukjent. Hvorfor og hvordan havner ungdom her? Hva gjør miljøet med dem? Gjennom fire jenter på innsiden av nettverket forteller denne boken om dynamikken blant unge på nett, på godt og vondt. Og om behovet for å bli sett og hørt og tatt på alvor i ung alder.