Boklansering: Eldreliv

Velkommen til lansering av Guro Hoftuns meget aktuelle bok
Eldreliv – til deg som er i live, som handler om å være gammel i dagens Norge, og om å være pårørende.

På scenen blir det samtale mellom Sissel Berdal Haga Thon, eldrerådgiver Margit Damsgaard Vånar og forfatter Guro Hoftun.

ÆRLIGE FORTELLINGER
Hoftuns bok gir humørfylte, alvorlige og ærlige fortellinger om blant andre Per, majoren som ikke lenger har uniformsjakke med blankpussede bevis på sin posisjon. Knut Erik (78) og Randi (78) som fant hverandre i godt voksen alder, Rukhsana (66) som ønsker at barna tar vare på henne i alderdommen, og Trine som måtte holde sin psykisk syke mor på avstand for å redde seg selv.

NÅR OMSORGSBYRDEN FORSKYVES
En rød tråd gjennom Eldreliv er forholdet mellom forfatter Guro Hoftun og mamma Vesla (82) – et mor-datter-forhold der omsorgsbyrden er i ferd med å forskyves, mens samtalene dreier seg om livet som er levd, dagene som skal leves, døden som kommer – og spørsmålet: Kan en voksen datter oppdra sin mor?

Hoftun deler sterke og kompliserte fortellinger om mange, lange liv, og viser fram det mangefasetterte bildet av det å bli eldre i Norge. Dette er en bok alle – pårørende og eldre – kan bli grepet av og ikke minst få bruk for. Eldreliv gir inspirasjon, trøst og innsikt.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Velkommen!