27.08 KL 18:30 til KL 20:30
Cappelen Damm
Akersgata 47/49, Oslo | Vis på kart

Akademisk Bok & Bar

Manualbaserte metoder i arbeid med barn

Omfattende bruk av manualer og programmer griper tungt inn i barn og unges hverdag og i profesjonsutøveres arbeid. I boka Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern retter Mari Pettersvold og Solveig Østremet og 13 øvrige forfattere et kritisk søkelys på noen av programmene og det fenomenet de representerer.

Satsingen på psykisk helse og livsmestring i barnehage og skole gjør det aktuelt å ta bruken av programmene opp til debatt. Programmene kan forstås som et svar til politikere som etterspør effektive tiltak for å forebygge og løse problemer, og å sette inn tiltak tidlig. Men er dette riktig anvendelse av penger og personalressurser?

På Akademisk Bok & Bar snakker vi blant annet om hva som er programmenes faglige og verdimessige fundament og fenomenet programmene representerer. Blant dem som vil bidra er Mari Pettersvold, Solveig Østrem, Mona-Lisa Angell, Lars Løvlie, Ole Jacob Madsen og Willy Aagre.

Mer informasjon om program kommer!


Vi åpner dørene og baren kl. 18.30, med programstart 19.00.

Se for øvrig arrangementets Facebook-side.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, vel møtt!