25.10 KL 19:00 til KL 20:00
Litteraturhuset
Akersgata 47-49 | Vis på kart

Da gud skiftet mening

Samtale om endringene i kirkens rolle.

Hvordan gikk kirkens rolle fra å være den alvorstunge, helvetesforkynnende bremsen i samfunnsmaskineriet, 
til å bli en aktiv formidler av et sosialetisk ansvar på alle områder - også det politiske? 

Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen forteller i sin nye bok 
"Da Gud skiftet mening" hvordan mørkemannssynet 
i kirken langsomt måtte vike, mens kvinnesak, homofili, asyl-og flyktningepolitikk og internasjonal solidaritet gjorde 
sitt inntog - frem til dagens Folkekirke.
Dette blir utgangspunkt for kveldens samtale. 

Arrangementet finner sted i Kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, 
det er gratis og åpent for alle.
Program og deltakere vil bli oppdatert etter hvert

Velkommen!