Forfatter: , , , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202401474
Kategori: Helse og sosialfag
Fag: Sosial- og omsorgsfag
Nivå: Akademisk
Omtale Verdi og verdighet

Hva menes med at etikk er kontekstuell? Hva er empati, og hva betyr det for en som jobber i barnevernet? Hva betyr det å se et menneske når man jobber som sykepleier eller sosialarbeider? Hvordan kan helse- og sosialarbeidere bidra til å endre utsatte gruppers ulikhet i helse? Hvordan skal man møte pasienter som ikke ønsker å endre helseatferd?

Dette er en bok som børster støv av begreper som «verdi» og «verdighet», og drøfter hva etikk og etisk refleksjon innebærer i praktiske situasjoner for helse- og sosialarbeidere. Dette er med andre ord ikke en bok om moralfilosofi og etiske grunnlagsteorier og perspektiver, men en bok om etikk og etiske handlinger i møte med dem som i en kortere eller lengre periode har behov for hjelp og støtte i vårt samfunn.

Bokens forfattere retter oppmerksomheten mot verdispørsmål og etiske problemstillinger i ulike helse- og sosialtjenester. De viser hvor viktig det er å ha oppmerksomheten på de verdiene som preger ikke bare egen praksis, men også systemer og politikk som legger føringer på den konkrete praksisen.

Verdi og verdighet passer særlig inn i felles innholdsdel i bachelor for helse- og sosialfag hvor etikk er sentralt, samtidig vil den være nyttig gjennom hele utdanningen. Boken er også aktuell for praksisutøvere i helse- og sosialsektoren, for forskere og andre som er opptatt av etikk og etiske spørsmål i arbeidet med mennesker på det mest sårbare.

Til toppen

Anmeldelser Verdi og verdighet
«Forfatterne beskriver det som trengs av høy, faglig kompetanse og evne til refleksjon og reflektivitet for å kunne ivareta den enkelte brukers verdier og verdighet. Gjennom denne boka har de klart å formidle betydningen av en profesjonell praksis.»Liv Wergeland Sørbye, Sykepleien 12/2013

Til toppen

Om forfatter
Eva Skærbæk er professor ved Høgskolen i Østfold. Hennes arbeidsområde er: Etikk og psykososialt arbeid innen helse- og sosialfag.? Etiske perspektiver og dilemmaer i epistemologi og forskning.? Etikk i forhold til kjønn og likestilling i et samfunnsperspektiv. I 2007 ble hun av Kunnskapsdepartementet oppnevnt som medlem av KiF (kjønnsbalanse i forskning) komiteen hvor hun representerer høgskolene i Norge.
Lillian Lillemoen er forsker ved Senter for medisinsk etikk (SME), Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Hun er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Lillemoen er medlem av Rådet for sykepleieetikk, av styringsgruppen i det nasjonale prosjektet «Samarbeid om etisk kompetanseutvikling» og av klinisk etikk-komité i Halden kommune. Hennes forskningsområde er etikk i helsetjenesten, og hun har deltatt i flere prosjekter om implementering av tiltak for utvikling av etikk-kompetanse blant ledere og ansatte i sykehus og kommunehelsetjenesten. Lillemoen har publisert både internasjonalt og nasjonalt om etikk og etiske problemstillinger.
Catharina Bjørkquist er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Østfold og PhD i statsvitenskap fra Karlstads universitet. Hennes forskningsinteresser er offentlig reformer, samordning av helse- og velferdstjenester og interorganisatorisk samarbeid. Hun har jobbet med organisering av tjenester, styring, organisering og ledelse i sykehus og digitalisering. Hun er leder for prosjektet ROPIT som studerer organisering av integrerte tjenester til mennesker med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP).
Lilliana Del Busso er førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Høgskolen i Østfold. Hun har tidligere jobbet som forsker og foreleser ved King’s College London, London South Bank University og University of Brighton. I tillegg har hun jobbet i klinisk og terapeutisk praksis med barn som er i foster- og adoptiv hjem og har blitt diagnostisert med en psykisk lidelse, og barn som har sosiale vansker i skolen. Hun er aktiv forsker innen kroppslighet (embodiment), emosjon, barndom og mental helse, og publiserer jevnlig på disse temaene både nasjonalt og internasjonalt.
Mona Jerndahl Fineide er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold ved avdelingen for helse- og velferd og er knyttet til masterstudiet i Samordning av helse- og velferdstjenester. Hun har mange års erfaring fra kommunal helse og velferdstjeneste som profesjonsutøver og leder og har en doktorgrad i arbeidsvitenskap fra Karlstad Universitet. Hennes forskningsinteresser er styring, organisering og ledelse av helse- og velferdstjenester.
Heidi Aarum Hansen er sosionom med hovedfag i sosialt arbeid. Hun er ansatt som høgskolelektor ved avdeling for helse- og sosialfag ved høgskolen i Østfold. Hun er også ph.d.-stipendiat i sosialt arbeid, ved universitet i Gøteborg. Heidi Aarum Hansen har barnevern som forskningsfelt, og har selv bred erfaring fra barnevernet.
Nina Jahren Kristoffersen har hovedfag i sykepleievitenskap og er førsteamanuensis ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold. Hennes forskningsfelt er blant annet studiekvalitet, veiledningskompetanse, evaluering og kritisk refleksjon.
Inger Tjøstolvsen er førstelektor ved Høgskolen i Østfold på Sykepleierutdanningen. Hun har blant annet forsket på erfaringer med Samhandlingsreformen og sykepleierstudenters samhandlingskompetanse.