Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet (Innbundet)

- en balansetest

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 388
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202303846
Kategori: Juridiske fag , Samfunnsvitenskap og Fagbøker
Fag: Internasjonal rett og menneskerettigheter, Politifag og kriminalomsorg, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Omtale Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet

Norsk varetektspraksis har vært under kritikk i lang tid. Den er kritisert for at vi fengsler for mange, for lenge og for hardt. Forfatteren slår fast at det gjelder et proporsjonalitetskrav etter EMK art. 5, nr. 3, en begrensing som hittil ikke er fanget opp i norsk praksis. For å bringe norsk praksis i samsvar med praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen, må straffeprosesslovens § 170a anvendes på samme måte. Forfatterens siktemål er å gi avveiingen en struktur, slik at vurderingen blir mer rettssikker.

Første del er en innleding til emnet. I bokens andre del redegjør forfatteren for de generelle og spesielle fengslingsvilkårene, mens hun i bokens tredje del redegjør for den konkrete proporsjonalitetsvurderingen som skal foretas. Hun viser her hvilke momenter som er relevante og hvilken vekt disse skal tillegges når man skal ta stilling til om en siktet kan varetektsfengsles eller må løslates i påvente av hovedforhandlingen. Boken inneholder rikholdig praksis fra Den Europeiske menneskerettsdomstolen, samt ankeutvalgets kjennelser fra 1999 og frem til i dag.

Boken er viktig for alle som jobber med straffeprosess; politi, påtalemyndighet, forsvarere og dommere. Også studenter vil ha nytte av boken. Proporsjonalitetsprinsippet gjelder ved alle menneskerettslige inngrepssituasjoner og ved alle frihetsberøvelser – også de administrative. Andre som jobber med tvang, i barnevern, psykisk helsevern og utlendingssaker, vil derfor også ha glede av de generelle kapitlene i boken.

Boken bygger på forfatterens doktoravhandling som ble forsvart 19. mai 2014 for graden ph.d. i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Til toppen

Anmeldelser av Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet

"Forfatterens prosjekt og bokutgivelse fyller et rom i norsk, vitenskapelig rettslitteratur"

«Analysen av proporsjonalitetsnormens bestanddeler og innhold er rik på dybde og detaljer. Det er fristende å si at forfatterens analyse av hvilken optimalisering som er rettslig mulig er «fengslende» lesning. … Jeg er enig med forfatteren i at proporsjonalitetsprinsippet representerer en ny standard for straffeprosessuell tenkning. Det å lese denne boken er derfor vel anvendt tid for den som sysler med alle former for tvangsspørsmål i det daglige. … forfatterens systematisering og klargjøring av proporsjonalitetsvurderingens nærmere innhold vil være til god støtte og inspirasjon for strafferettsjuristers daglige arbeid for en mer rettssikker varetektsprosess. Bokens struktur og dekkende oppsummeringspunkter gjør det dessuten mulig å tilegne seg en kjapp oversikt over hovedpunktene. Forfatterens prosjekt og bokutgivelse fyller et rom i norsk, vitenskapelig rettslitteratur.»Anett Beatrix Osnes Fause, Tidsskrift for strafferett, årgang 16, nr. 1, 2016, s. 104–108

Til toppen

Om forfatter
Merete Havre er cand.jur. fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (2001) og ph.d. i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (2014), hvor hun var ansatt som universitetsstipendiat. Hun er ansatt som førsteamanuensis på Høgskolen i Oslo og Akershus, barnevernsutdanningen fra desember 2013. Hun har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, rådgiver i Bergen fengsel og Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, samt som advokat med bevilling fra 2006.