Våre evnerike barn (Heftet)

En utfordring for skolen

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 162
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276348958
Kategori: Utdanningsvitenskap
Fag: Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Omtale Våre evnerike barn
«Hvorfor bør vi satse mer på opplæringen av de evnerike?»

I likhet med alle andre barn har de evnerike barna krav på en opplæring som er tilpasset deres evner, anlegg og forutsetninger (se opplæringslovens § 1-3). De har, som alle andre, rett til et verdig liv, hvor de kan utvikle seg i henhold til sitt potensial. Opplæring er en viktig menneskerettighet.

Hensikten med Våre evnerike barn er på den ene siden å gi studenter og lærere en mer systematisk innsikt i og kunnskap om hva som karakteriserer evnerike og talentfulle barn. På den andre siden fokuseres det på de spesielle oppgaver og utfordringer som skolen står overfor i undervisningen av disse barna. Diverse undervisningsstrategier vil bli diskutert. Samtidig blir viktigheten av skole-hjem-samarbeid belyst, samt hvilke strategier den norske skolen bør implementere for å møte behovene til disse barna.

Til toppen

Om forfatter
Ella Cosmovici Idsøe er professor i pedagogisk psykologi ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i mange år ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger, med tema mobbing som forskningsinteresse. Hun har publisert både forskningsartikler og bokkapitler om mobbing.
Kjell Skogen er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Han arbeider med utfordringene knyttet til tilpasset opplæring for alle i en inkluderende skole. Han benytter innfallsvinkler som kvalitetsutvikling, forbedringsarbeid og entreprenøriell ledelse. Han har publisert en rekke bøker, bokkapitler og artikler, samt vært en mye benyttet foreleser og foredragsholder nasjonalt og internasjonalt.