Ungdomsskole og ungdomsliv (Heftet)

Læring i skole, hjem og fritid

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 162
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202533335
Kategori: Samfunnsvitenskap , Grunnskolelærerutdanning , Fagbøker og Utdanningsvitenskap
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Sosialantropologi, Sosiologi, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Omtale Ungdomsskole og ungdomsliv

Hvilke sammenhenger er det mellom det elever lærer på skolen og det de gjør i fritiden? Ungdomsskole og ungdomsliv presenterer ny forskning om forholdet mellom skole og familie og mellom aktiviteter i klasserom og fritid i dagens Norge. Boka tar blant annet opp følgende tema:

  • Hvilke muligheter og utfordringer møter lærere når de forsøker å skape sammenheng mellom læring på og utenfor skolen?
  • Hva er konsekvensen av at mobiltelefonen stenges ute fra ungdomsskolens klasserom?
  • Hvordan forhandles det om ansvar for elevens framgang i utviklingssamtaler?
  • Hva gjør ulike foreldre når en ungdom strever med skolen?
  • Hvordan lærer ungdom selvstendighet på skolen og hjemme?

Boka er et resultat av det tverrfaglige forskningsprosjektet Læring på tvers. Gjennom prosjektet har pedagoger, sosiologer og antropologer fulgt elever ved to skoler gjennom ungdomstrinnet.

Ungdomsskole og ungdomsliv retter seg mot forskere som studerer ungdom og skole, lærerutdannere, og lærerstudenter i grunnskolelærerutdanningen 5-10.

Til toppen

Om forfatter
Ola Erstad er professor i pedagogikk og instituttleder for Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har gjennom flere år arbeidet med prosjekter i grenselandet mellom medier og pedagogikk. Han har ledet flere nasjonale prosjekter om IKT i norsk utdanning og vært sentral i utviklingen av forskningsgrunnlaget for og debatten om "digital kompetanse".
Ingrid Smette er sosialantropolog og forsker ved Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes doktoravhandling handlet om inkludering og fellesskap ved to flerkulturelle ungdomsskoler i Oslo. Hennes forskningsfelt er skolen som institusjon, blant annet hvordan praksiser formes i skolen, og hvordan forholdet mellom skole og familie forstås. Hun er også involvert i NOVAS forskningsprogram om vold i nære relasjoner.