Ungdom og idrett (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 344
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202449674
Kategori: Samfunnsvitenskap og Fagbøker
Fag: Idrettsfag, Psykologi, Samfunnsfag, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Omtale Ungdom og idrett

Idrett er den organiserte fritidsaktiviteten som engasjerer flest ungdommer. Hva ungdomsidretten bør være er omstridt: Handler det først og fremst om rekruttering av eliteutøvere eller er det primære å utvikle gode treningsfelleskap for ungdom med ulike motiver for å trene? Hvilke roller idretten spiller i ungdommers liv er tema for denne antologien med bidrag fra flere idretts- og ungdomsforskere.

Ungdom og idrett tar for seg aktivitet på ulike arenaer, organisert og uorganisert. Blant spørsmålene som stilles er: Hvem deltar? Hva betyr idretten for ungdommer og hvorfor deltar de? Hvilken rolle spiller foreldre og trenere i ungdomsidretten? Hvordan er ungdomsidretten organisert, og hvordan kunne den vært organisert? Datagrunnlaget er feltobservasjoner, kvalitative intervju, politiske dokumenter, historiske kilder og spørreundersøkelser.

Forfatterne tar for seg ulike sider ved ungdomsidrettens posisjon i dag:

  • Meningen med idretten
  • Sosialisering i idretten
  • Inklusjon og eksklusjon
  • Idretten og skolen
  • Politikk og organisering
Boka retter seg mot studenter i idrettsfag og samfunnsfag, forskere og alle som ønsker seg oppdatert og forskningsbasert kunnskap om ungdomsidretten.

Til toppen

Flere bøker av Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu:

Anmeldelser Ungdom og idrett

«Vilka kapitel som är mest relevanta och lärorika hänger förstås ihop med läsarens egen erfarenhet, kunskap på området och specialinriktning. Då jag själv är djupt intresserad av ungas idrottande och har ägnat en stor del av mitt yrkesverksamma liv åt frågorna, var det med stor spänning jag började läsa. Och jag blev inte besviken; de flesta bidragen håller hög kvalitet och är tankeväckande och givande. [...] För den som vill ha mer kan jag varmt rekommendera läsaren att själv ta del av innehållet.»

Karin Redelius, idrottsforum.org

«Det krever en engasjert leser, men belønningen er et rikt bilde av hva slags kunnskap forfatterne besitter om ungdom og idrett. For å bruke en fotballmetafor: Her er ingen Messi eller Ronaldo, men det tyske landslaget. Den åpenbare nytten av boka er med andre ord dets fyldige kombinasjon av tematisk fokus og empirisk mangfoldighet. Her tilbys historikk, data, teorier og metoder for enhver smak, enten man skal bruke den i undervisning, som organisasjonsformende innspill eller som grunnlag for politisk arbeid.»

Hans Erik Næss, Sosiologi i dag 3-4/2016

«Faglig sett er den bunnsolid, og både kvantitative og kvalitative metoder er brukt for å skape holdbare konklusjoner. [...] Den åpenbare nytten av boka er med andre ord dets fyldige kombinasjon av tematisk fokus og empirisk mangfoldighet. Her tilbys historikk, data, teorier og metoder for enhver smak, enten man skal bruke den i undervisning, som organisasjonsformende innspill eller som grunnlag for politisk arbeid.»

Hans Erik Næss, sosiologen.no, juni 2016

Til toppen

Om forfatter

Ørnulf Seippel er professor i idrettssosiologi ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, Norges idrettshøgskole. Hans mest sentrale forskningstemaer er knyttet til politikk, sivilsamfunn, sosial ulikhet og idrett. Seippel har tidligere arbeidet som forsker ved NOVA.

Mari Kristin Sisjord er professor i idrettssosiologi ved seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole. Hun arbeider med tema som idrett og ungdom, subkultur, media, kjønn og etnisitet.

Åse Strandbu er sosiolog og professor ved Seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole. Hun har tidligere arbeidet som forsker ved NOVAs ungdomsforskningsgruppe. Hennes forskningsfelt er ulike sider av ungdoms idrettsliv - inkludering i idretten, meningen med idretten, sosial ulikhet og foreldreinvolvering i ungdomsidretten.