Ungdom, læring og forebygging (Heftet)

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 272
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202349455
Kategori: Grunnskolelærerutdanning og Utdanningsvitenskap
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Omtale Ungdom, læring og forebygging

Skolens primære formål er å sørge for at barn og ungdom kan bli personlig kompetente og parate til å møte utfordringer og oppgaver senere i livet. Ungdom, læring og forebygging handler om hvordan skolen gjennom både læring og forebygging kan gi ungdom selvtillit, optimisme, motstandsdyktighet og sosial kompetanse.

Boka gir en samlet framstilling av unge menneskers skoleliv, læring og kompetansemuligheter, samt risikoforhold og forebyggingsbehov i skolen. Sammenhengen mellom læring og skole på den ene siden og forebygging og barnevern på den andre siden, står dermed sentralt i boka. Forfatternes ønske er at boka vil gi faglig hjelp og personlig inspirasjon til alle de som satser på å gjøre samfunnet bedre gjennom en kvalifisert innsats i skolen og barnevernet.

Ungdom, læring og forebygging er rettet mot studenter i pedagogikk ved grunnskolelærerutdanningen, og er særlig relevant for ungdomstrinnet. Den er også aktuell for studenter i barnevernspedagogikk og for lærere i ungdomsskolen.

Til toppen

Anmeldelser av Ungdom, læring og forebygging

Skolen som arena for forebygging

«Jeg vurderer denne boka som særdeles nyttig lesing for lærere som vil forstå mer om lærerens og skolens betydning og rolle for ungdoms utvikling i et helhetsperspektiv. Boka har også viktige kunnskaper og perspektiver å tilføre sosialarbeidere og andre som arbeider med unge mennesker utenfor skolen.»Lars Gunnar Lingås, Bedre skole 1/2012

Til toppen

Om forfatter
Edvard Befring er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Sidan midten av 1970-åra har han vore ein av dei mest sentrale aktørane i norsk spesialpedagogikk, med eit stort nordisk og internasjonalt fagleg nettverk. Frå 1975 til 1987 var han rektor ved den tidlegare Statens spesiallærarhøgskole. Her stod han i spissen for etableringa av embetseksamen og doktorgraden i spesialpedagogikk. Han har vore leiar for fleire større nasjonale utgreiingar innanfor oppvekst- og barnevernssektoren, og han er ein etterspurd foredragshaldar og ein aktiv deltakar i debatten om skole og oppvekstvilkår.