Toleranse - religion - konflikt (Heftet)

Serie: Kyrkjefag profil 29

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 260
Forlag: Portal forlag
Serie: Kyrkjefag profil
Serienummer: 29
ISBN/EAN: 9788283141146
Kategori: Historie, religion og filosofi og Fagbøker
Fag: Religion
Nivå: Akademisk
Omtale Toleranse - religion - konflikt

I 1814 vart Noreg definert som ein konfesjonell luthersk nasjon. Religionsfridom kom ikkje inn i Grunnlova før i 1964. I dag er Noreg eit fleirkulturelt samfunn, med ulike livssyn og religionar side om side. Toleranse har vorte eit ideal som har fått nedslag i lovverket. Kvar kjem dette idealet frå, og kva inneheld det? Korleis skal det livssynsopne samfunnet utformast i praksis?

Artikkelforfattarane har erfaring frå grunnskule, lærarutdanning og utdanning av kyrkjeleg tilsette. Dei formidlar kunnskap om toleransen si filosofiske, kulturelle og politiske historie, men også om dei problema som utfordrar oss til tolerante haldningar. Boka er nyttig for alle som gjer seg tankar om korleis vi kan ta vare på og praktisere den åndsfridomen og toleransen som eit multikulturelt og livssynsope samfunn krev av oss.

Til toppen

Om forfatter

Bente Afset er amanuensis ved Høgskulen i Volda.

Birger Løvlie, Dr. theol. 1995, er dosent emeritus ved Høgskulen i Volda. Løvlie er teolog og pedagog, og har hatt kristendoms-, kultur- og skolehistorie som sitt faglige hovedområde.

Arne Redse er professor ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Høgskulen i Volda.

Bøker i serien