Tinglysing (Innbundet)

Lov om tinglysing 7. juni 1935 nr. 2 med kommentarer

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 552
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202196950
Kategori: Juridiske fag og Fagbøker
Fag: Eiendomsrett, Forfatnings- og forvaltningsrett, Kommentarutgaver
Nivå: Akademisk
Omtale Tinglysing

Tinglysingsloven har siden 1935 vært en av de grunnleggende lovene om rettigheter i fast eiendom. Loven regulerer registrering og tredjemannsvern av eiendomsrett og begrensede rettigheter, herunder panteretter, i fast eiendom. Tinglysingsloven hjemler også Løsøreregisteret.

De siste årene er det gjort viktige endringer i tinglysingsloven og i tilgrensende lovverk. Tidligere lå tinglysingen under tingrettene, og avgjørelsene kunne påklages til Justisdepartementet. Siden 1991 har tinglysingsavgjørelsene vært gjenstand for rettslig overprøving i lagmannsretten, og det har tilkommet betydelig rettspraksis. I forbindelse med sentraliseringen av tinglysingen til Statens kartverk i 2007 er det gjennomført tilpasninger til moderne teknologi. I tillegg skaper de materielle tingsrettslige reglene i tinglysingsloven stadig utfordringer.

Boken gir en samlet fremstilling av tinglysingsloven, tinglysingsforskriftene og dokumentavgiftsreglene for fast eiendom. Fremstillingen er ment å være à jour pr. 1. juli 2009. Målgruppen er advokater og andre som kommer i kontakt med tinglysing i sitt virke. Studenter kan også ha nytte av boken.

Til toppen

Flere bøker av Borgar Høgetveit Berg og Stein Kimsås-Otterbech:

Anmeldelser av Tinglysing
«Det at boken går utover det loven regulerer og også forklarer sentrale ulovfestede deler av tinglysningsretten gjør boken relevant og anvendelig for jurister så vel som studenter. [...] Kort og godt en velfungerende lovkommentar.»Jakob Lindholm, Stud.jur. 5/2010
«En velskrevet kommentar med omfattende henvisninger til dommer, tinglysingsavgjørelser og juridisk litteratur, der forfatterne også gir klare signaler om hva de selv mener. Boken herved være anbefalt!»Thor Falkanger, Nytt i privatretten 2/2010

Til toppen

Om forfatter

Borgar Høgetveit Berg (f. 1970) er dommer i Høyesterett. Han har tidligere vært advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen AS, advokat hos Regjeringsadvokaten og kst. lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.

Stein Kimsås-Otterbech (f. 1973) er advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessens AS, og leder firmaets arbeidslivsavdeling. Stein Kimsås-Otterbech har betydelig erfaring med tvisteløsning.