Tidlig innsats - bedre læring for alle? (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 168
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202360931
Kategori: Grunnskolelærerutdanning og Utdanningsvitenskap
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Omtale Tidlig innsats - bedre læring for alle?

Hovedtema i denne boka er tidlig innsats i skolen for læring og utvikling hos barn og unge. Den tar opp sentrale utdanningspolitiske intensjoner med bakgrunn i Kunnskapsløftet. Boka viser til forskning og sentrale teoretiske og praktiske perspektiver med relevans for tidlig innsats i skolen.

Tidlig innsats – bedre læring for alle? er delt i to hoveddeler. Den første delen drøfter og klargjør overordnede perspektiver på tidlig innsats. Her er det kapitler om forebygging til barns beste, tilhørighet og læring i inkluderende skole, evaluering gjennom kartlegging, vurdering og forbedring samt barnehagens rolle. Disse sidene ved tidlig innsats er sentrale i lærerarbeid for tilrettelegging av læring og utvikling for elevene.

Den andre delen drøfter og klargjør tidlig innsats på viktige kompetanseområder. Her er det kapitler om lese- og skriveopplæring, matematikkopplæring, klasseledelse og barns mestring av skoledagen samt innsats for å bekjempe mobbing.

Boka henvender seg til studenter i lærerutdanningene og annen pedagogisk og spesialpedagogisk utdanning, samt til skoleledere og lærere. Boka er også relevant for forskere og fagfolk som jobber med pedagogikk og spesialpedagogikk.

Til toppen

Om forfatter

Halvor Bjørnsrud (Halvor.Bjornsrud@usn.no) er dr.polit. og professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Arbeidsområdene er innenfor inkludering, spesialpedagogikk, utdanningsledelse og skoleutvikling.

Sven Nilsen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Forskningsinteresser er inkluderende og tilpasset opplæring, sammenhengen mellom ordinær opplæring og spesialundervisning, spesialundervisningens tiltakskjede og IOP.