Tenkepauser (Heftet)

Filosofi og vitenskapsteori

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 336
Forlag: Akribe
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279500636
Kategori: Historie, religion og filosofi
Fag: Filosofi
Nivå: Akademisk
Omtale Tenkepauser
Tenkepauser - filosofi og vitenskapsteori gir en systematisk og historisk innføring i vestlig og østlig filosofihistorie, vitenskapsteori, etikk, økologi og feminisme for den allment interesserte leser. Den tar utgangspunkt i dagliglivet og inviterer til refleksjon, diskusjon og anvendelse av filosofi i hverdagen.

Boka inneholder mange oppgaver som kalles tenkepauser. Oppgavene skal få leseren til å stoppe opp og reflektere over fagstoffet, opplevelser og problemstillinger i hverdagen og eget liv. Oppgavene egner seg godt til gruppearbeid og som diskusjonsgrunnlag i klassesammenheng.

Oversikt over innholdet:
Del 1 tar for seg filosofihistorien med start i den greske filosofien, inn i middelalderen, gjennom renessansen helt til eksistensfilosofi og nye filosofiske retninger. Delen avsluttes med et kapittel om filosofi og feminisme

Del 2 tar for seg anvendt filosofi, og her behandles spesielle filosofiske retninger som nyere språkfilosofi, østlig filosofi, etikk, økofilosofi og kunnskapsteori.

Del 3 starter med vitenskapsteoriens utvikling. Her belyses også ulike vitenskapsteoretiske retninger, herunder hermeneutikk og feministisk vitenskapsteori.

Til toppen

Om forfatter

Hilde Bondevik er idéhistoriker og førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo. Hun har publisert en rekke bøker og vitenskapelige artikler innenfor felter som medisinsk historie, litteratur og medisin, kjønnsteori og kritisk helseforskning.

Inga Bostad er magister i filosofi og universitetslektor ved Universitetet i Oslo.

Hun har undervist i ex.phil. og ex.fac. samt på diverse høgskoler i 12 år. Hun har utgitt en rekke fagbøker på området og er kritiker, foredragsholder og skribent.