Sykepleieres journalføring (Heftet)

Dokumentasjon og informasjonshåndtering

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 285
Forlag: Akribe
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279501183
Kategori: Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Sykepleiefag
Omtale Sykepleieres journalføring

Sykepleieres føring av pasientjournal skal bidra til å sikre kvalitet, kontinuitet og forsvarlighet i helsehjelpen til pasientene. Sykepleieres journalføring gir en oversikt over den historiske utviklingen av sykepleieres journalføring fra tiden med papirbaserte «sygeberetninger» og fram til dagens elektroniske pasientjournaler. Den gir en grundig gjennomgang av faglige og juridiske krav til sykepleieres journalføring og av utfordringer i helsetjenestens informasjonshåndtering.

Sentrale temaer som blir tatt opp i tilknytning til sykepleieres journalføring, er:

  • faglige krav og prinsipper
  • juridiske krav
  • hjelpemidler for å underlette journalføringen
  • samhandling og informasjonsprosesser
  • muntlig informasjonsutveksling
  • kvalitetsforbedrende arbeid

Sykepleiere yter helsehjelp i ulike praksissituasjoner, og forfatterne diskuterer utfordringer ved journalføringen av helsehjelp i de ulike situasjonene. Som et supplement til beskrivelsene av faglige og juridiske krav blir eksempler på journalføring illustrert i et konstruert pasientcase.

Boka bidrar med kunnskap om god yrkesskikk og faglig forsvarlighet i sykepleieres dokumentasjons- og informasjonshåndtering. Den vil være nyttig for høgskolelektorer, studenter i bachelorutdanningen samt sykepleiere og ledere i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Til toppen

Om forfatter
Asbjørn Berge er cand.jur., har statsvitenskap grunnfag og tilleggsutdannelse i kvalitetsrevisjon og ledelse og administrasjon.

Berge har hatt praksis som dommerfullmektig og som juridisk konsulent hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fra 1975 til 2006 var han kontorsjef og seniorrådgiver hos fylkeslegen. Siden 1971 har han forelest i helserett ved Høgskolen i Molde, og i noen år ved den Nordiske Helsovårdhøgskolan i Gøteborg. Berge har medvirket ved utredninger og veiledninger i Helsedirektoratet, har vært medforfatter på flere bøker i helserett og har vært redaktør på verket Helserett: Regelverk for pleie- og omsorgstjenesten (2002).
Ragnhild Hellesø er førsteamanuensis ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Hun forsker på samhandling mellom kommunehelsetjenesten, fastleger og spesialisthelsetjenesten, og er spesielt opptatt av hva som skjer med kvaliteten på informasjonen når helsepersonell tar i bruk elektronisk kommunikasjon for å utveksle informasjon. Videre forsker hun på hvilken betydning nye kommunikasjons- og samhandlingsformer har for helsepersonells tilgjengelighet til hverandre, for deres arbeidsprosesser og for kontinuitet i pasientomsorgen. Hellesø har deltatt i en rekke prosjekter om utvikling og implementering av elektronisk pasientjournal (EPJ) i sykehus. Hun har publisert både internasjonalt og nasjonalt om samhandling generelt og om informasjonsprosesser i helsetjenesten spesielt.
Anne Moen er førsteamanuensis ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo.

Hun har erfaring som sykepleier og avdelingssykepleier. Moen har deltatt i arbeid med utvikling og innføring av elektronisk pasientjournal (EPJ) i sykehus siden 1991, og har blant annet gjennomført forskningsprosjekter om evaluering og kvalitetsforbedring, ledelse ved innføring av EPJ, sykepleieres dokumentasjon av helsehjelp i EPJ og IKT-baserte pasientlæringsressurser. Hun har publisert mye innen alle disse områdene, både nasjonalt og internasjonalt.