Sykepleie ved hjertesykdom (Innbundet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 582
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202700294
Kategori: Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Omtale Sykepleie ved hjertesykdom

Sykepleie ved hjertesykdom presenterer oppdatert kunnskap som dekker sykepleierens funksjons- og ansvarsområde i teamet rundt hjertesyke pasienter i alle aldre. Boken beskriver de vanligste sykdomstilstandene med konsekvenser og komplikasjoner, og gjennomgår sykepleierens bidrag i helsehjelpen pasienten tilbys ved både akutt og kronisk hjertesykdom. Gjennom hele boken er det lagt vekt på sykepleierens kompetanse i å overvåke og kartlegge pasientens tilstand, gjøre kliniske vurderinger og utføre intervensjoner for å imøtekomme pasientens behov og ivareta helse.

Hjertesykdom er et felt hvor nye behandlingsmetoder og ny teknologi blir utviklet relativt ofte. Dette utfordrer kravene til kompetanse i alle deler av helsetjenesten, ikke minst i sykepleietjenesten. I denne andre reviderte utgaven er fagstoffet oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Målet er å bidra til faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet. Den reviderte utgaven er utvidet med et kapittel om kateterbasert hjerteklaffoperasjon, et kapittel om hjertetransplantasjon og et kapittel om palliativ behandling av hjertesykdom.

Boken er primært skrevet for sykepleiere som tar videre- eller masterutdanning i klinisk sykepleie. Den er også egnet som oppslagsverk for bachelorstudenter, og er nyttig for sykepleiere som har behov for å oppdatere kunnskap om helsehjelp til personer med hjertesykdom.

Til toppen

Om forfatter

Dag-Gunnar Stubberud er førstelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet, der han primært er tilknyttet mastergradsutdanningen i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Han er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Foruten praksis fra hjerteovervåking, kirurgisk avdeling og infeksjonsavdeling har han flere års klinisk praksis fra intensivavdeling.

Karen By er seksjonsleder ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital og leder en sengeenhet og en poliklinikk for pasienter med hjertesvikt. Hun er utdannet sykepleier med mastergrad i klinisk sykepleievitenskap fra OsloMet og Columbia University i USA. Hun har mange års klinisk praksis fra ulike hjerteavdelinger, både sengeposter, poliklinikk og hjerteovervåkning.