Sykepleie til personer med hjertesykdom (Fleksibind)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 528
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202448424
Kategori: Helse og sosialfag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Omtale Sykepleie til personer med hjertesykdom

Hjertesykdom utgjør en stor andel av den totale sykdomsbyrden i den norske befolkningen og er i dag en av de hyppigste dødsårsakene. Samtidig er dette et felt det forskes mye på, slik at nye behandlingsmetoder og ny teknologi blir utviklet relativt ofte. Dette utfordrer kravene til kompetanse i alle deler av helsetjenesten, ikke minst i sykepleietjenesten.

Denne boka presenterer oppdatert kunnskap som dekker sykepleierens funksjons- og ansvarsområde i teamet rundt hjertesyke pasienter i alle aldre. Den beskriver de vanligste sykdomstilstandene med konsekvenser og komplikasjoner, og gjennomgår sykepleierens bidrag i overvåking, forebygging, behandling og rehabilitering. Gjennom hele boken er det lagt vekt på sykepleierens observasjoner, kliniske vurderinger og intervensjoner for å imøtekomme pasientens behov og ivareta helse.

Boken er primært skrevet for sykepleiere som tar videreutdanning eller mastergrad i klinisk sykepleie. Den er også egnet som oppslagsverk for bachelorstudenter, og er nyttig for sykepleiere som har behov for å oppdatere kunnskap om helsehjelp til personer med hjertesykdom.

Til toppen

Du vil kanskje også like

Anmeldelser Sykepleie til personer med hjertesykdom

Solid lærebok om livsviktig tema 14.02.2017

«Dette er en lærebok skrevet spesielt for sykepleiere i videreutdanning, men kan brukes som et oppslagsverk for bachelornivå. Den er et must på alle sykehusavdelinger hvor en har hjertepasienter, og den er et viktig bidrag til en kommunehelsetjeneste med stadig økende kompetansekrav.. [...] Jeg synes dette er en usedvanlig god lærebok. Den fremstiller de ulike sykdomstilstandene på en god og forståelig måte med presentasjon av observasjoner og forebyggende og behandlende sykepleietiltak til pasientene.»

Laila Solli Reitan, Tidsskriftet Sykepleien

Til toppen

Om forfatter

Dag-Gunnar Stubberud er førstelektor ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, der han er tilknyttet masterstudium og videreutdanning i intensivsykepleie. Han er utdannet intensivsykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Stubberud har flere års praksis fra blant annet intensivavdeling og postoperativ avdeling. Han er redaktør og medforfatter i "Sykepleie til personer med hjertesykdom" (Cappelen Damm Akademisk 2016). Han er også medforfatter i "Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie – Sykepleieboken 1" (Cappelen Damm Akademisk 2015, 5. utg.).