Styrearbeid og eierstyring (Heftet)

Håndbok for offentlig eide virksomheter

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202491963
Kategori: Juridiske fag , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag og Fagbøker
Fag: Organisasjon og ledelse, Selskapsrett
Nivå: Akademisk
Omtale Styrearbeid og eierstyring

Det offentlige er en stor eier i Norge, og eierskapet omfatter svært mange virksomheter, hvorav noen er svært store. Virksomhetene er betydelige velferdsprodusenter, representerer store verdier og sysselsetter mange personer. De fortjener dermed god eierstyring og godt styrearbeid. Boken legger størst vekt på offentlig eide aksjeselskaper, men behandler også statsaksjeselskaper, helseforetak, interkommunale selskaper, kommunale foretak og fylkeskommunale foretak og stiftelser.

Styrearbeid og eierstyring har tre deler:

1) Offentlig eierskap, som tar opp temaer som eierstyring, ulike selskapsformer og det spesielle ved å ha offentlige eiere.

2) Styrets roller og arbeid sett i forhold til de lovmessige kravene, de praktiske sidene ved styrearbeidet og hva slags kompetansesamspill som er viktig i arbeidet.

3) Definisjoner, stikkordsregister og litteraturhenvisninger.

Styrearbeid og eierstyring inneholder henvisninger til de viktigste lovene og lovparagrafene eiere og styrer bør kjenne til, men først og fremst bruker forfatterne sin varierte yrkes- og styrebakgrunn til å gjøre stoffet lettlest og lite byråkratisk, gi råd og anbefalinger og drøfte noen av de vanskelige situasjonene et styre kan komme i. Boken passer for personer som er opptatt av styrearbeid og eierskap i de offentlig eide virksomhetene, og som vil øke sin kompetanse om disse emnene. Dette kan for eksempel være politikere på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan og ansatte i forvaltningen som arbeider med eierskap og oppnevning av styremedlemmer og styremedlemmer i slike virksomheter.

Til toppen

Om forfatter
Anne Breiby er utdannet cand. scient og har jobbet som statssekretær i Næringsdepartementet og politisk rådgiver i Fiskeridepartementet. Hun har de siste 20 årene primært arbeidet i styrer og har vært styremedlem i et 30-talls virksomheter, deriblant en rekke offentlig eide virksomheter som Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Avinor og Giek Kredittforsikring. I tillegg til sitt virke i praktisk styrearbeid gir Breiby forelesninger på universitets- og høyskolenivå med utgangspunkt i sin lange og mangfoldige styrepraksis.
Kjell Standal er utdannet cand. mag. og har arbeidet både i offentlig og privat sektor. Han har vært rektor ved to av BIs regionale høyskoler og foreleser fortsatt for Handelshøyskolen BI innen fagfeltet styrearbeid. Han har også hatt en deltidsstilling ved Høgskolen i Molde. Han benyttes flittig som foreleser og kursholder i både små og store selskaper. Han har omfattende og variert erfaring som styreleder og styremedlem fra både private og offentlige selskaper. I dag eier og driver han Elinora Consulting AS, et konsulentselskap som har spesialisert seg på styrearbeid.