Studentaktiv læring – praksisnær undervisning i høyere utdanning (Heftet)

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 219
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202649135
Kategori: Fagbøker og Utdanningsvitenskap
Fag: Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Omtale Studentaktiv læring – praksisnær undervisning i høyere utdanning

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Kvaliteten på undervisningen er et tilbakevendende tema i diskusjoner om høyere utdanning. Vi hører om uegnede forelesere og dårlig undervisning, om forelesninger som forvirrer mer enn de oppklarer og som ikke inspirerer studentene til videre læring.

Denne antologien tar utgangspunkt i utfordringene universitetspedagogikken står overfor, og gir eksempler på undervisnings- og læringsformer som kan møte disse. Ambisjonen er å bidra med forskningsbasert kunnskap og refleksjon om studentaktive læringsformer og læringsfremmende aktiviteter, med eksempler fra pedagogisk praksis. Artiklene er frittstående og bygger på empiri fra fire ulike fagfelt: entreprenørskap, trafikkfag, organisasjonsfag og ex.phil.

Boka henvender seg primært til undervisere, veiledere og undervisningsplanleggere i høyere utdanning, men vil også være nyttig for studenter. Forfatterne er forskere og undervisere som på ulike vis har arbeidet med studenters læringsprosesser ved Nord universitet.

Til toppen

Om forfatter
Svein Loeng er førstelektor i pedagogikk ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Faggruppe Trafikk. Han er emneansvarlig og underviser i to pedagogikkemner ved bachelorutdanningen i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet ved studiested Stjørdal. Tidligere praksis fra blant annet Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt og lærerutdanning. Hans forsknings- og utviklingsarbeid har i stor grad dreid seg om voksnes læring/andragogikk, med publisering i form av bøker, rapporter og artikler.
Britt Paula Mørkved er universitetslektor i entreprenørskap ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Faggruppe Innovasjon og entreprenørskap. Hun har publisert antologi-kapitler om kvinners vekstbedrifter, samfunnsentreprenørskap og entreprenøriell læring i samarbeid med Mittuniversitetet i Östersund. Mørkved har flere års erfaring fra offentlig og privat sektor og fra styrearbeid, og hun har drevet egen rådgivningsbedrift i sju år.
Brit Solli Isachsen er universitetslektor i trafikkfag og pedagogikk ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Faggruppe Trafikk. Hun er emneansvarlig for kandidatoppgaven ved grunnutdanningen for trafikklærere ved studiested Stjørdal, der hun også er fagansvarlig for hospitering og samarbeidsprosjekter ved Nord universitets øvingsskole. Hun har arbeidet med trafikksikkerhet og ulike FoU-prosjekter, og har bred erfaring fra trafikkskole, tverrfaglig samarbeid samt helse- og miljøfag i offentlig skoleverk.