Straffegjennomføring (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 584
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202456498
Kategori: Juridiske fag , Samfunnsvitenskap og Fagbøker
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Omtale Straffegjennomføring

Straffegjennomføring inneholder en oversikt over bestemmelsene i straffegjennomføringsloven, sett i sammenheng med tilhørende forskrifter, retningslinjer, rundskriv og annet regelverk som er relevant ved straffegjennomføring. Forfatteren redegjør også kort for bestemmelser i straffeprosessloven som gjelder varetektsfengsling, innkalling til straffegjennomføring og soningsutsettelse, samt bestemmelser i straffeloven om idømmelse av samfunnsstraff, forvaring, ungdomsstraff, program mot ruspåvirket kjøring og narkotikaprogram med domstolskontroll. Gjennom hele boken henviser forfatteren til relevant rettspraksis og uttalelser fra Sivilombudsmannen. Boken inneholder også en rekke praktiske eksempler.

Straffegjennomføring er i første rekke skrevet som en lærebok for aspirantene ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, fengselsbetjentutdanningen. Den er også relevant for ansatte i kriminalomsorgen. Videre er den nyttig for politi, dommere, advokater og alle andre som ønsker å få en generell innføring i straffegjennomføringsrett.

Boken er oppdatert per 1. august 2017.

Til toppen

Flere bøker av Birgitte Langset Storvik:

Du vil kanskje også like

Om forfatter

Birgitte Langset Storvik, cand.jur. 1993, er førstelektor ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Hun har tidligere erfaring som inspektør ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Hun har også vært ansatt som jurist ved Oslo fengsel og Ullersmo fengsel.