Straffegjennomføring (Heftet)

etter lov av 18. mai 2001 nr. 21

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 442
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276349368
Kategori: Juridiske fag , Samfunnsvitenskap og Fagbøker
Fag: Politifag og kriminalomsorg, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Omtale Straffegjennomføring
Straffegjennomføringsloven trådte i kraft 1. mars 2001. Boken gir en oversikt over bestemmelsene i loven, sett i sammenheng med tilhørende forskrifter og retningslinjer. Den inneholder også en kort redegjørelse for bestemmelser i straffeloven og straffeprosessloven som gjelder varetektsfengsling, samfunnsstraff, forvaring, innkalling til straffegjennomføring, soningsutsettelse, program mot ruspåvirket kjøring og narkotikaprogram med domstolskontroll.

Denne andre utgaven er oppdatert i henhold til gjeldende regelverk. Siden første utgave forelå har det skjedd flere endringer i straffegjennomføringsloven og det er utarbeidet nye forskrifter, retningslinjer og rundskriv. Ny utgave er også supplert med relevant rettspraksis, uttalelser fra Sivilombudsmannen og praktiske eksempler.

Straffegjennomføring er i første rekke skrevet som en lærebok for aspirantene ved Fengselsskolen. Den er også relevant for ansatte i kriminalomsorgen. Videre er den egnet for politi, dommere, advokater og alle andre som ønsker å få en generell innføring i straffegjennomføringsrett.

Til toppen

Flere bøker av Birgitte Langset Storvik:

Om forfatter
Birgitte Langset Storvik, cand.jur. 1993, er førstelektor ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Hun har tidligere erfaring som inspektør ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt, med fagansvar for kvinnelige forvaringsdømte. Hun har også vært ansatt som jurist ved Oslo fengsel og Ullersmo fengsel.